Blog 53 ‘Liefde in tijden van Corona’- bijdrage van Elske de Bruin

door Joost Röselaers

De tocht door de woestijn

Als ik in deze bijzondere tijd even afstand wil nemen van alle verontrustende zaken die mij vanuit de wereld bereiken, en weer in mijzelf rust wil vinden, helpt meditatie mij. Ook muziek kan voor mij troostend zijn.

Een combinatie van meditatie en muziek vind ik in deze Soefi-meditatie: De tocht door de woestijn. Weer één met de Ene. De roep van God om weer huiswaarts te keren.

Soefi-Meditatie: DE TOCHT DOOR DE WOESTIJN, ‘Weer één met de Ene’. Klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=5Z_1WjEq1-I&feature=youtu.be

In deze meditatie wordt gesproken over een woestijn. Daar is het dor en leeg. Het is een plaats waar je teruggeworpen wordt op jezelf. Je gewone wereld is ver weg. Je bent alleen, met jezelf. Je hebt als het ware de wereld van je ‘afgepeld’. Alleen wat van wezenlijk belang is, is er nog. Dan kun je je openstellen voor het hogere, het mystieke en één zijn in het moment.

Delen van de tekst uit deze meditatie die mij erg aanspreken zijn:

“Keer je naar binnen, naar de stilte in je hart.”
“Heb jezelf lief in mij, die in je hart woont.”
“Wordt stil en stel je open voor mij.”

Vanuit deze stilte God en mijzelf vinden helpt mij door de ‘woestijn’ van deze soms eenzame tijd. Dan kom ik weer thuis.

Deze Soefi-mediatie is gebaseerd op een mystiek vers uit ‘Theophany on Perfection’: ‘Roep van God om weer huiswaarts te keren’ van Ibn Al-Arabi, soefi-mysticus (1165 – 1240 n.Chr.).

gepubliceerd op 9 mei 2020Alle columns