De waarde van zoeken

door Jelle de Graaf

Wat wil ik met mijn leven? Wat ga ik doen na de middelbare school? Ga ik reizen, en waarheen dan? Ga ik een tijdje werken of ga ik studeren, en wat moet ik dan studeren? Wat vind ik belangrijk, waar wil ik me voor inzetten, waar geloof ik in? Wat wil ik eigenlijk met mijn leven en wie ben ik?
Het is eigen aan jongeren dat ze op zoek zijn. Naar zichzelf en hun plek in de wereld. Een natuurlijke reactie (ik heb er zelf ook last van) is om vanuit hun ervaringen antwoorden te geven. Ouders proberen hun kinderen hun waarden mee te geven, studiekeuzebegeleiders helpen jongeren te bedenken welke studie ze kunnen volgen en docenten leren jongeren zelfs letterlijk vragen te beantwoorden.
Net zo vanzelfsprekend als zoeken voor jongeren is is zoeken voor de vrijzinnigheid. Het vrijzinnig denken kent geen starre waarheden of dogma’s. Wat ‘het goede’ is is niet iets om van generatie op generatie over te dragen maar om samen te bevragen. Met een open maar kritische houding. Het zoeken zelf hééft waarde en gééft waarde aan de antwoorden die je vindt.
Ook onze jongerenkelder is een plek om te zoeken. Zonder beoordeeld te worden, antwoorden aangereikt te krijgen of te horen wat je moet doen. Daar hebben we ouders, leraren en studiekeuzebegeleiders al voor. De kelder is geen plek van antwoorden, maar een plek van vragen. In de kelder heb je de ruimte om samen te zoeken. In de komende dagen van terugkijken, vooruitkijken en reflectie wens ik iedereen deze ruimte toe.

gepubliceerd op 30 december 2016Alle columns