Levenskunst en eenvoudig worden

door Joep de Valk

‘Levenskunst’ is ons thema in Vrijburg voor het komende seizoen. In diensten en in kringen hopen Jessa, Dik en ik levenskunst regelmatig ter sprake te brengen. En wellicht ook in de onderlinge gesprekken, nu u vaker met dit thema in aanraking kan komen.
‘Levenskunst’ wekt ook weerstand. Kunnen we niet gewoon ons leven zo goed mogelijk proberen te leiden? Goed leven heeft toch meer te maken met goed werk doen en met focus – eenvoudig worden – en niet met een speciale kunst?
Ja en nee. Eenvoudig worden, je drukke hoofd rustig krijgen, is op zich een hele kunst. Door eenvoudig te worden kun je het hogere een landingsplaats bieden.
Zo ook komt levenskunst en eenvoudig worden voor in het verhaal over de wonderbare broodvermenigvuldiging, dat klonk tijdens de intrededienst. In het verhaal weet Jezus die duizenden mensen te brengen tot eenvoud. Alle poespas telde niet meer en er is ruimte voor datgene wat ons overstijgt en ons verbindt. Het dreigende voedseltekort werd opgelost door juist te delen: uitdelen van wat je juist vreest tekort te komen. Sterk!
Het wonder is dat de hele menigte de eenvoudige essentie van het leven voor ogen had. Er was ruimte voor solidariteit met je buurman en -vrouw in datgene waar tekort aan is. Dat kan eten zijn, materie, maar ook liefde en aandacht. Delen van wat je vreest zelf tekort te komen, dan blijkt er ruim voldoende te zijn. Dat is levenskunst.

gepubliceerd op 19 juni 2014Alle columns