Liefde in tijden van Corona. Ontvang dagelijks een bericht ter inspiratie en bemoediging vanuit Vrijburg!

door Joost Röselaers

Het coronavirus heeft heel onze samenleving in de greep. Ook Vrijburg besloot om voorlopig haar deuren te sluiten. En zoals altijd worden ook nu juist kwetsbare mensen, die zich al vaak in een sociaal isolement bevinden, getroffen. Komende tijd wordt een oefening in goed en solidair samenleven. Dat deze maatregelen genomen worden in wat de kerk de ‘veertigdagentijd’ noemt, spreekt wel tot de verbeelding. Het zijn de veertig dagen voor Pasen, een periode van rust en bezinning.

Nu Vrijburg deze bezinning niet kan bieden langs de vertrouwde wegen, willen wij iedere dag een blog versturen als uiting van verbondenheid en ter inspiratie en duiding. Deze blogs hebben als thema:

Liefde in tijden van Corona
Hoe houd ik koers in dagen van ontwrichting?

Dagelijks ontvangt u in uw e-mailbox een bericht van ons, met bijdragen van de predikanten, leden van de filosofiegroep van Vrijburg, en van een ieder die zich geroepen voelt. Deze berichten worden ook gedeeld op de website en via social media. Mocht u liever enkel de Vrijburg nieuwsbrieven ontvangen kun u hier uw Vrijburg nieuwsbrieven abonnement aanpassen.

Schrijf u hier in voor deze nieuwsbrief, of bekijk de afgelopen edities.

Van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren! Wij ontvangen uw bijdragen graag zo snel mogelijk. Dat kunnen eigen gedachten zijn naar aanleiding van het thema, of van anderen, gedichten, een stuk muziek, een video of een afbeelding met korte toelichting. Het mag maximaal 150 woorden bevatten. U kunt uw bijdrage sturen naar liefdeintijdenvancorona@vrijburg.nl.

Hartelijke groeten,

Pieter-Jan André, Margriet Dijkmans van Gunst en Joost Röselaers
(coördinatoren van de filosofiegroep van Vrijburg)

gepubliceerd op 18 maart 2020Alle columns