Revolución

door Dik Mook

Als je de aard van Nederland en de Nederlanders wilt begrijpen, dan moet je in elk geval weten wat er in de tweede wereldoorlog is gebeurd. Deze oorlog is een trauma en dat bepaalt een volk als geheel net zo als een individu. Een heftige gebeurtenis in iemands leven maakt een mens tot wie hij is en zo is het ook met een volk. Zo’n trauma grijpt net zo goed in op de negatieve eigenschappen als op de positieve eigenschappen van mens en land. Zo heeft het nog lang geduurd voordat Duitsers weer gewone mensen werden in de ogen van de meeste Nederlanders… en nòg hebben sommigen er tot vandaag moeite mee!
Voordat je dus naar een ander land gaat is het goed om iets van de trauma’s van dat land te weten. En aangezien we komende zomer met een keldergroep van Vrijburg naar Cuba reizen, verdiepten we ons in DE REVOLUCIÓN. Dat is de strijd die in de jaren 50 werd gestreden tegen dictator Batista. Deze was sterk verbonden met de Verenigde Staten die hem steunde. De strijd tegen Batista was dus ook een strijd tegen de VS en het kapitalisme. En dat hebben ze geweten. Want nadat de strijd met veel doden was gewonnen, deed de VS het nieuwe Cuba in de ban, tot op de dag van vandaag. We keken met de reisgroep naar de film ‘Che’, een titel die verwijst naar Che Guevara. Hij streed met de broers Raul en Fidel Castro tegen de onrechtvaardigheid van het dictatoriale regime. Vanaf het begin van hun gevecht waren ze bezig met rechtvaardigheid in hun denken, in hun strijd en maatschappelijke orde. De soldaten die ze rekruteerden moesten leren lezen en kregen onderwijs. En zo is het nog steeds: Cuba is het Latijns Amerikaanse land met het hoogste opleidingsniveau. En gerechtigheid staat hoog aangeschreven. Maar de dood van zo velen uit de jaren 50 hebben een wond geslagen die makkelijk weer opengaat als wij, ‘kapitalistische’ buitenstaanders, niet voorzichtig omgaan met hun verleden en hun identiteit.
Dat zullen we dus doen.

gepubliceerd op 13 juni 2013Alle columns