Vrijzinnige miniatuur #130

door Vrijzinnige Miniaturen

Geschreven door Joan de Roos
Voorgelezen door Gert van Drimmelen
Geluidsmontage Seth Mook
Thema: rechtvaardigheid

Rechtvaardig?

In het bijbelboek Handelingen wordt de eerste christelijke gemeente ons als ideaal voorgesteld. De groep mensen die het geloof in Jezus hadden aanvaard leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als persoonlijk eigendom.
Maar al gauw gaat het gruwelijk mis.

Dan komen Ananias en zijn vrouw Saffira op het toneel.
Zij bezitten een stuk grond en besluiten dat te verkopen.
De helft van de opbrengst werd aan de gemeente geschonken. Maar afgesproken was dat alles aan de gemeente moest worden gegeven.
Petrus (zelf ooit een weifelachtige volger van Jezus) nam het geld aan, maar stelde de klemmende vraag: “Waar is de andere helft. Voor de gemeente is alles nodig! We zouden toch alles delen?”
Ananias loog en zei: “Dit ís alles”.
Petrus zei: “Hiermee heb je tegen God gelogen”.
Prompt viel Ananias dood neer en werd onmiddellijk begraven.
Drie uur later kwam zijn vrouw Saffira eens kijken waar haar man toch bleef.
Ook haar werd de vraag gesteld: “Is dit alles wat de grond heeft opgebracht?”
Ook zei loog, net  als haar man.
Petrus zei: “Zie, degenen die je man hebben begraven staan al voor de deur.”
De hele gemeente en allen die dit hoorden werden door grote schrik bevangen.

De vraag voor hedendaagse lezers is natuurlijk: Is dit nu rechtvaardig?
De eerste christelijke gemeente leek zo’n prachtige commune… maar rechtvaardigheid was hier ver te zoeken. 

Zou het in onze tijd helpen als onze penningmeesters een brief stuurden met de eis: alles of niets. Met Petrus als stok achter de deur?
Het blijft tegenwoordig bij een terechte oproep om geld over te maken voor de instandhouding van de kerk, inclusief de diaconie. 
De boodschap achter deze tekst is: laten we de kerk in balans houden. Geef gul, blijf rechtvaardig en verklaar de ander niet voor dood. 

gepubliceerd op 9 maart 2021Alle columns