Vrijzinnige miniatuur #133

door Vrijzinnige Miniaturen

 

Geschreven door Lodewieke Groeneveld
Voorgelezen door Gert van Drimmelen
Geluidsmontage Seth Mook
Thema: rechtvaardigheid

Laat je gaan!

In de zomer van 2002 lanceerde het ijsjesmerk Magnum een nieuwe reclame. De ‘7 deadly sins’, de zeven hoofdzonden, gericht aan vrouwen om zo meer aan hen te verkopen. Gesuggereerd wordt dat zondigen niet iets negatiefs is. Elke keer komt één van de zeven hoofdzonden voorbij in de commercial met als slotzin: ‘Give into it’. Wat valt te vertalen als: laat je gaan! 

Fantastische reclames om aan de hand daarvan met de jongeren van Vrijburg over ethische thema’s te praten. Eén van de zeven hoofdzonden is bijvoorbeeld ‘afgunst’. In de reclame geeft Magnum afgunst als volgt weer: wij zien vier vrouwen die zich opmaken voor een foto. In het midden staat de bruid en om haar heen de drie vriendinnen. Iedereen fatsoeneert zich en net op het moment van de klik, kan één van de vriendinnen zich niet inhouden om de bruid belachelijk te maken. Met haar vingers maakt ze een V-teken voor konijnenoren en dan komt de tekst van Magnum: ‘Afgunst, laat je gaan!’

Afgunst, de jaloezie wanneer je een ander niet het geluk gunt dat jezelf mist. Maar dit is een voorbeeld van afgunst bij mensen die elkaar mogen. Hoe is dat dan met de mensen die wij minder mogen? Hoeveel gunnen wij hen? Of om deze vraag nog extremer te stellen, hoeveel gunnen wij onze vijanden?

Filosoof Pierre Bayle (uit de 17de- 18de eeuw) denkt dat de mens liever zichzelf benadeelt als dat ook zijn vijand schaadt, dan dat hij zichzelf zou bevoordelen als zijn vijand daarvan meeprofiteert. En dan komt de grote vraag voor vandaag: en u? Bewijst u het tegendeel? Doet u zowel de persoon die u minder mag en uzelf goed in plaats van dat u het beiden ontzegt?

 

gepubliceerd op 12 maart 2021Alle columns