Vrijzinnige miniatuur #155

door Vrijzinnige Miniaturen

Geschreven door Holkje van der Veer
Voorgelezen door Holkje van der Veer
Geluidsmontage Seth Mook
Foto Marieke Broers
Thema: Stom

Stom-dronken

Catharina van Siena is een 14e eeuwse Italiaanse non en net zoals ikzelf, een dominicanes. Zij is de patrones van Italië omdat er over haar verteld wordt dat zij het met haar overtuigingskracht voor elkaar heeft gekregen om de Paus, die toen in Avignon woonde, terug te laten keren naar Rome. Samen met de Spaanse Theresia van Avila, de Duitse Hildegard van Bingen en de Franse Theresia van Lisieux staat zij in het rijtje van de vier vrouwen, die van de Paus de allerhoogste en meest gewaardeerde onderscheiding hebben gekregen. Zij is verheven tot lerares van de kerk.

In een brief, die van haar bewaard is gebleven, schreef zij aan haar medebroeder Bartolomeo: ‘Gedraag je als iemand die veel drinkt en stomdronken wordt en zich zelf verliest. Iemand die zichzelf niet meer kan zien. Laten we ons gedragen als de dronkenlap die niet meer aan zichzelf denkt maar slechts aan de wijn die hij gedronken heeft en de wijn die hij nog gaat drinken.’

Deze wonderlijke uitspraak van Catharina kan ik navoelen. Naast momenten van angstige vertwijfeling, teleurstelling en zelfs boosheid, ken ik ook dagen van enthousiasme, van genieten, van geluk. Ik heb het over de dagen waarop ik mij omhelsd voel; er wordt van mij gehouden – en daar hoef ik helemaal niets voor te doen. Of brutaler: Ik durf het aan om deze hartstocht zonder terughoudendheid te beantwoorden.

Dit geluk laat zich voeden doordat juist niet ikzelf in het centrum van mijn eigen universum sta. Ik mag drinken van de wijn, liefde ervaren die het hart doet zingen. Het is verbonden zijn en weten: Ik ben niet het begin en einde van mijn leven, van deze wereld, maar het is die Ene -als je wilt de Eeuwige of God- die ons dit alles schenkt.

gepubliceerd op 13 april 2021Alle columns