Vrijzinnige miniatuur #60

door Vrijzinnige Miniaturen

Geschreven door: Marion Sanders
Voorgelezen door: Jet van Koppen

Laat mij binnen, ik breng nieuw licht

‘Met dat witte pak liet Kamala Harris zien dat ze wist waar ze vandaan kwam’, was een van de krantenkoppen in tijden van de Amerikaanse verkiezingen dit jaar.
Ze droeg wit, de kleur van de suffragettes , de vrouwenbeweging die eind 19e , begin 20e eeuw streed voor vrouwenrechten en vooral voor het vrouwenkiesrecht.

Er was voor de kleur wit gekozen om op te vallen tussen al die mannen in zwarte pakken. Maar ook omdat de kleur wit weinig agressie oproept en ook de kleur van de vrede is.

De strijd om vrouwenkiesrecht was een strijd voor democratie.
De eerste golf van democratisering is de strijd voor vrouwenkiesrecht geweest. Die strijd was dus niet alleen van belang voor de vrouwenemancipatie maar ook voor een democratische samenleving in het algemeen.

Zo kan een eenvoudig affiche uit 1918 ons helderheid brengen over deze strijd.
Het affiche heeft als titel ‘laat mij binnen – ik breng nieuw licht’.
De vrouw draagt een toorts met een kaars met het opschrift ‘vrouweninzicht’
Dit nieuwe licht stond voor de vrouwenbeweging, die andere ideeën en inzichten over politiek zouden kunnen bieden, die van vrouwen.

In 1917 kreeg de vrouw passief kiesrecht in Nederland. In1918 kwam deze affiche uit, die overigens ontworpen was door een man, Theo Molkenboer. En in 1919 werd het actief kiesrecht bij ons ingevoerd. Op de affiche klopt de vrouw op een deur die niet zichtbaar op slot zit.
Voor ‘de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’ was het duidelijk dat de vrouwenhand in het politieke proces voor nieuwe inzichten zou zorgen.

En zoals een liberaal kamerlid in 1919 zei: “De wereld heeft moeten ervaren, dat onder het bestuur van regeringen en parlementen uitsluitend gekozen door mannen, een oorlog is uitgebroken die de grootste rampen over de gehele wereld heeft gebracht,
die de beschaving en de welvaart misschien wel een halve eeuw heeft achteruit gezet. Elke reden om trots op, of zelfs maar om ingenomen te zijn met eigen beleid, is hierdoor naar mijn mening voor de mannen komen te vervallen.”

Laten we hopen, dat Kamala Harris de mogelijkheid krijgt om nieuw licht te kunnen brengen.

gepubliceerd op 27 november 2020Alle columns