Vrijzinnige miniatuur #74

door Vrijzinnige Miniaturen

Geschreven door Marion Sanders
Voorgelezen door Jet van Koppen

Hoop

Op 27 november j.l. las ik in de krant dat Liselore Gerritsen was overleden.
Ja, Liselore Gerritsen, dominees dochter, van cabaret Pepijn samen met Paul van Vliet met wie ze ook een tijd getrouwd was.
Haar geliefde onderwerpen voor haar teksten waren haar jeugd, de liefde en de dood.
Het liedje dat haar typeert is het autobiografische “Oktoberkind”.
Wat ik me vooral kan herinneren is het liedje “Geloof, hoop en liefde” waarin de hoop naar voren wordt gehaald. En in het laatste couplet is toch de liefde wel weer heel belangrijk geworden; Liefde kent vele vertakkingen met gelijke waarden.

Geloof, hoop en liefde
En de meeste van deze is de hoop
Je moet het als een goddelijke drukfout lezen
Dat de liefde de meeste zou heten.

Geloof, hoop en liefde
En de meeste van deze is de hoop
Omdat de hoop altijd weer z’n weggetje vindt
Naar het punt waar de liefde begint.

Geloof, hoop en liefde
En de meeste van deze is de hoop
’t Is waar hoe liefde vast te houden
Moet je wel geloven, moet je vertrouwen.

Maar ze komt pas dan in je leven
Als je de hoop niet op hebt gegeven
En zeg nou zelf dat hoop doet leven
Dat is toch niet voor niets geschreven.

Geloof, hoop en liefde
En de meeste van deze is toch de …
Hoop op geloof in de liefde.

Voor mij is het vooral de hoop in deze adventstijd.

Enkele teksten over hoop:
-Brief aan de Hebreeën 11:1,
Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

-Wikipedia,
Hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde gebeurtenis zal plaatsvinden .

-De dikke Van Dale,
Wensende verwachting dat iets goeds, dat nog onzeker is en in de toekomst ligt, werkelijkheid zal worden.

-En in een dienst in 2010 zei de voorganger o.a.
Er is hoop door je tranen heen.
Er is hoop door de crisis heen.

Laten we geloven in de hoop als alle vier de adventskaarsen branden en er licht komt in vele facetten.
En dat er weer een goede tijd zal aanbreken; dat hoop ik voor een ieder.

gepubliceerd op 17 december 2020Alle columns