Vrijzinnige miniatuur #79

door Vrijzinnige Miniaturen

Geschreven door Japke van Malde
Voorgelezen door Sanne van Deursen

Uit vreugde

Hoe vaak vragen we ons af of er ooit een einde komt aan het lijden in de wereld, of er ooit een samenleving zal zijn als in het visioen van Jesaja (hoofdstuk 11): …een tijd met een rechtvaardige en wijze koning die iedereen recht zal doen. Dan zullen wolf en lam met elkaar spelen, bok en panter naast elkaar liggen, kalf en leeuw samen eten en kunnen kleine kinderen zonder angst spelen bij het nest van een slang.
Dat is de wereld waar we naar verlangen!
Maar het lijkt een irreële droom, wat moeten we met zo’n tekst?

De joodse geleerde Maimonides (12e eeuw) schreef er dit over:
Denk niet dat met de komst van de Messias er ook maar iets aan de loop der wereld veranderen zal, of dat zich een vernieuwing in de schepping zal voordoen. De wereld blijft gaan zoals ze gaat.
Wanneer Jesaja zegt dat de wolf zal wonen met het lam en de panter zal liggen bij het bokje, dan is dat beeldspraak. De bedoeling is dat Israël zal leven in vrede met de buren.
Al die dingen die over de Messias worden gezegd, zijn gelijkenissen. In de dagen van de Messias zal duidelijk worden waarop ze slaan, maar voor het zover is, weet niemand hoe het dan zal zijn. het is een kwestie van interpretatie van teksten uit de bijbel.
Alle wetten blijven van kracht, mensen zullen alleen een andere houding hebben, de twijfel is overwonnen, uit vreugde zullen we ons aan de regels houden.
Wat een mooie uitleg van het visioen van Jesaja is dit!

Tot slot een andere, hoopvolle tekst van diezelfde Maimonides:
“Ik geloof zeker dat de Messias zal komen. En al kan hij lang uitblijven, ik verwacht zijn komst iedere dag.”

gepubliceerd op 24 december 2020Alle columns