Vrijzinnige miniatuur #94

door Vrijzinnige Miniaturen

Geschreven en voorgelezen door Holkje van der Veer
Geluidsmontage Seth Mook
Thema: Geluk

Over geluk gesproken

Antifoon bij psalm 84 vertaling Ida Gerhardt:

Gelukkig de mensen die sterk zijn in U, met de
pelgrimsweg in het hart; van kracht tot kracht
gaan zij voort om op Sion voor God te verschijnen.

Dit keervers zing ik geregeld in onze kapel. Het is een eeuwenoude tekst die mij lief is omdat ze mij zowel kracht als vertrouwen schenkt.

In de loop van mijn leven ben ik meerdere keren het zicht op het waarom en het doel van mijn levensreis bijster geweest. Om in de geest van de psalmist te spreken: ik voelde mij als een dolende in een laagte van dorre woestijnbloei.
Ik wil hier niet dramatisch over doen, het leven kan niet alle dagen feest zijn. En, om tot groei, tot wasdom te komen, moet je soms door taaie periodes heen om uiteindelijk je bestemming, je richting te vinden.
Gelukkig heb ik tot nu toe elke keer mijn zicht op mijn liefdes, mijn verlangens terug gevonden. De wijze woorden van deze psalm hebben mij hierbij zeker geholpen.

Van generatie op generatie wordt dit lied gezongen door pelgrims.
Het gaat over de hoop om ooit in je leven in vrede te mogen leven.
Het gaat om het ware geluk dat verbonden is met grote woorden als thuis komen en je veilig en geliefd weten.
De psalmist houdt ons het beeld van een mus en een zwaluw voor. Zoals een mus een huis vindt en een zwaluw zich onder de dakgoot mag nestelen om daar haar jongen te bergen, zo ziet de Heer om naar ons.

Wat een geluk, als jij dat mens mag zijn die onbekommerd, zonder angst voor de dag van morgen mag leven. Ik bedoel, dat ik mij veilig mag weten.

Liefde vinden in de nabijheid van de Allerhoogste.

gepubliceerd op 18 januari 2021Alle columns