Vrijzinnige miniatuur #97

door Vrijzinnige Miniaturen

Geschreven door Marion Sanders
Voorgelezen door Gert van Drimmelen
Geluidsmontage Seth Mook

Thema: Geluk

Discretie en geluk

Vorige maand kreeg ik een velletje van een scheurkalender onder ogen, een filosofische scheurkalender nog wel.
Het onderwerp van die dag was ‘discretie’ met bronvermelding ‘Discretie, Peter Venmans’. Geboeid geraakt, ben ik op internet gaan speuren met als uitkomst dit miniatuurtje.
In de 17e eeuw werd discretie hoog gewaardeerd. Soms zelfs als ‘de kroon van de deugden’. Na de verlichting in de 18e eeuw is het aanzien hiervan verdwenen. Toen namen assertiviteit en nieuwsgierigheid de plaats in van o.a. jezelf wegcijferen, discreet zwijgen, terughoudendheid. Er moest klaarheid zijn en vooral geen geheimen. De mensen zijn blij met zichzelf geworden en om de wereld geven ze niet zoveel. Langzaam komt narcisme boven drijven.

Discretie is het oefenen van het oordeelsvermogen, het vereist tact. Het is het vermogen goed van kwaad te kunnen onderscheiden en er naar te handelen.
Discretie komt voort uit de christelijke traditie en houdt respect hebben voor een ander in, zoals bij de verhouding tussen ouder en kind, en tussen verpleger en patiënt. En daarbij is elkaar ruimte geven van essentieel belang. Soms trek je je terug en laat je de ander in zijn/haar waarde, soms kom je tot een oordeel en beslis je om in te grijpen.
Discretie gaat uit van het inzicht dat we niet alles kunnen weten en zeggen en dat niet alles beheersbaar is.
Discreet zijn veronderstelt dat je in stilte goede daden verricht en dan ben je gedoemd om onbekend te blijven. Ook veronderstelt het een zekere afstand die kritiek op de ander mogelijk maakt, maar altijd met respect.

Wat een geluk dat ik juist dit velletje van die scheurkalender onder ogen kreeg en daardoor de kans om het woord ‘discretie’ voor mezelf tastbaarder te maken.

En wat een verrassing om bij een maandblad van januari 2021 een gelukspoppetje aan te treffen. Waar de oorsprong van deze poppetjes ook ligt, China, Bangladesh of een stam van de Maya’s, ze willen ons allemaal geluk brengen.

Een discreet en gelukkig 2021 toegewenst!

gepubliceerd op 21 januari 2021Alle columns