Zondag a.s. 5 november 10.30 uur Vrijburg laat Thijs Launspach voorgaan

door Rachelle Van Andel

“Mens, waar ben je? Kom tevoorschijn!”

Het is een oproep en een appel die van generatie op generatie is overgedragen en die dwars door de Bijbelse verhalen heen klinkt.

Het is een oproep die ook doorklinkt in het werk van psycholoog, spreker en schrijver Thijs Launspach.

Door de verworvenheden van onze hedendaagse samenleving kunnen we alles worden wat we willen zijn en misschien nog wel meer. Althans, dat lijkt zo. Ook sociale media houden ons met verborgen algoritmes in de greep van illusies.

Wat is de prijs die we betalen en wat staat er op het spel?

Zijn we werkelijk zo vrij als we zelf denken, en hoe kunnen wij onze aandacht telkens weer richten op dat wat er werkelijk toe doet en waar we invloed op hebben?

Wat is daarvoor nodig en waar ontmoeten de psycholoog en de dominee elkaar?

Psycholoog Thijs Launspach is op 5 november te gast in onze kerkdienst.

In zijn boek ‘Je bent al genoeg’ hekelt hij de prestatiemaatschappij en vraagt hij zich af hoe we mentaal gezond kunnen zijn in een gestoorde wereld.

Hij stelt dat het belangrijk is om terug te gaan naar onze menselijke wortels en ook weer voor onze innerlijke zelf te zorgen. Hij schrijft:

‘Opnieuw op onszelf leren vertrouwen, niet omdat we perfect zijn, maar precies omdat we kwetsbare wezens zijn die niet anders kunnen dan ons best doen. Moedig leven. De dingen doen die we in de wereld belangrijk vinden, niet uit succesbejag maar omdat ze betekenisvol voor ons zijn.’

Moedig leven.

Op 5 november zorgen de psycholoog en de dominee voor de innerlijke mens. Dwars door alle beelden van oorlog en geweld maken wij samen ruimte voor ons brein en onze ziel. De vraag die ik aan Thijs stel is of we ook iets van ons leven kunnen maken  vanuit het besef dat we ingebed zijn in een groter geheel. Dat je ‘in je eigen vorm valt’, zoals een gemeentelid eens treffend zei, niet alleen maar vanuit het besef dat we elkaar kunnen helpen.

U bent van harte welkom!

Neem gerust uw (klein)kind, vrienden en familie mee! Thijs heeft juist ook hen iets te vertellen.

gepubliceerd op 1 november 2023Alle columns