Vrijzinnige miniatuur #122

door Vrijzinnige Miniaturen

 

Geschreven door Joost Röselaers
Voorgelezen door Gert van Drimmelen
Geluidsmontage Seth Mook
Thema: Gematigdheid

Broze aarde

Het boek Het grote wereldtoneel- over de kracht van verbeelding in tijden van crises van Philipp Blom stelt een scherpe diagnose van onze tijd. Blom plaatst de Coronacrisis in een breder perspectief. Het is een symptoom van een grotere systemische ramp, namelijk onze omgang met de natuur. Deze crisis vraagt om een matiging van onze levensstijl. 

Juist in tijden van crisis ontstaat er echter ruimte voor verbeelding. Het kan anders. Dat betekent wel dat wij moeten loskomen van bestaande zekerheden, en dat we een nieuw toneel met een nieuw verhaal zullen moeten ontwerpen en inrichten. Een verhaal dat ons allen met elkaar verbindt en dat een nieuw perspectief aanreikt. 

Er is artistieke moed voor nodig om het nieuwe verhaal te scheppen, buiten het systeem te denken. Blom gebruikt het begrip ‘poëtische resonantie’ om het effect van het nieuwe verhaal te duiden: het moet als een openbaring zijn, ons diep van binnen aanspreken en voeden. 

Ik ontdekte iets van het nieuwe verhaal in de mis ‘Broze Aarde’ van de Zuid-Afrikaanse schrijver Antjie Krog. (Matthijs de Jongh schreef over deze mis in blog 49). Haar mis draagt Antjie Krog op aan het universum. Met name haar Onze Broze Aarde raakte mij: 

Onze Broze Aarde die zich onder het universum uitstrekt,
laat Uw Bestaan ons heilig worden,
laat ons U zien als een koninkrijk,
laat ons goed voor U zorgen,
voor Uw oppervlak
als ook voor Uw diepten.
U geeft ons elke dag
ons dagelijks licht, getemperd water, fotosynthese en brood
maar onze vervuiling kunt U niet vergeven,
ook niet hoe we elkaar mishandelen en vernietigen;
leid ons in de verzoeking om U boven alles lief te hebben
U te verlossen van alle etterende ontering.
Want U behoort dit punt in het heelal
en zijn kracht, zijn overvloed en zijn heerlijk evenwicht tot
in de oneindigheid.

 

gepubliceerd op 25 februari 2021Alle columns