Jessa van der Vaart

Jessa van der Vaart

Eind augustus 1992 begon ik aan een studie Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Twee jaar later zwaaide ik om naar de studie Godgeleerdheid aan dezelfde universiteit.

Na mijn afstuderen in 2000 kon ik meteen aan de slag als redacteur/verslaggever bij de Ikon-radio. In augustus 2001 kreeg ik de gelegenheid om als bureaumedewerker bij Vrijzinnig Centrum Vrijburg werkervaring op te doen in een kerkelijke gemeente. Na ruim een jaar achter de schermen bij deze gemeente te hebben gewerkt, vervolgde ik mijn studie bij de kerkelijke opleiding van de PKN aan de RU Leiden.

Van 2005-2008 was ik werkzaam als vicaris voor het jeugd- en jongerenwerk bij de Kloosterkerk te Den Haag en sinds 8 juni 2008 ben ik als predikant verbonden aan te VVP te Amsterdam, met een bijzondere opdracht bij de Remonstrantse Broederschap.

Spreekuur: ma, di, do en vrij van 9.00-9.30 uur

Vaste vrije dagen: woensdag en zaterdagBlogs door Jessa van der Vaart