Jubileum Remonstrantse Gemeente

Op zondag 4 september 2005 vierde Vrijburg het 375-jarig bestaan van de Amsterdamse Remonstrantse gemeente.

De Rode Hoed

Dit jubileum werd gevierd in De Rode Hoed aan de Keizersgracht (zie foto) in Amsterdam, de voormalige Oude Remonstrantse Kerk.

Tijdens deze jubileum-bijeenkomst werd het woord gevoerd door Burgemeester Job Cohen van Amsterdam, door Wibren van der Burg, voorzitter van het landelijk bestuur van de Remonstrantse Broederschap en door Prof.dr. James Kennedy, hoogleraar nieuwste geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Door op hun namen te klikken kunt u kennis nemen van hun toespraken.

Trouw besteedde in De Verdieping van vrijdag 2 september aandacht aan het jubileum in de vorm van een interview met ds Lense Lijzen, remonstrants predikant in Amsterdam.

Foto’s van het jubileum vindt u op de speciale fotopagina.

Ook vindt u hier een verslag van de jubileumbijeenkomst.

Jubileumboek

Ter gelegenheid van dit jubileum verscheen op 4 september het boek “Wat we nog weten. Amsterdamse remonstranten in de twintigste eeuw”. Zie hierover de pagina Jubileumboek.

Inhoud