Kring Abcoude

De kring Abcoude komt maandelijks samen bij één van de deelnemers thuis.
Belangstellenden zijn welkom! Om de kring een keer mee te maken graag contact opnemen met Jan J.M. de Vijlder, devijlder@planet.nl of Joep de Valk, devalk@vrijburg.nl