Vrijburgreis Napels 2016

Om de twee jaar wordt er een Vrijburgreis georganiseerd. De laatste jaren zo veel mogelijk in de voetsporen van Paulus op weg naar Rome, waar hij rond 65 na Chr. een droevig einde vond. Daarentegen eindigde Vrijburg opgewekt haar Rome-reis bijna 2000 jaar later namelijk in 2014, na Paulus vanzelfsprekend eerbiedig herdacht te hebben
Volgend jaar wordt de reeks Vrijburgreizen voortgezet met een reis naar Napels en omstreken. Voorafgaand worden er informatieve bijeenkomsten in de Moddermanzaal georganiseerd, ook voor Vrijburgers die niet meegaan, maar wel geïnteresseerd zijn.
Het plan is om het najaar 2015 Eric Moorman een avond over de klassieke oudheid in b.v. Paestum en Herculaneum te laten verzorgen en in januari/februari 2016 ons door Marc Leijendekker over het politieke klimaat in Zuid-Italië te laten informeren. Iedereen van harte welkom.
Eind maart is tenslotte o.l.v. Jan Akkermans nog een voorbereidingsavond voor deelnemers aan de reis die op 22 april 2016 begint en 8 dagen omvat.
Advies: Volg de Vrijburg-media voor actuele informatie.

Contactpersoon: Carolien Morée e-mail: carmoree@kpnmail.nl