Ruimte voor aandacht

tweewekelijkse Mindfulnessmeditatie

Stilte en aandacht zijn in veel religieuze tradities, maar ook daarbuiten, belangrijke elementen van godsdienst en mensendienst. Aandacht, of mindfulness, vraagt om blijvende oefening. Zoekt u stimulans om het te blijven (be-) oefenen? Of wilt u kennismaken met mindfulness? Kom dan naar de tweewekelijkse aandachtsoefening op dinsdagavonden in Vrijburg.

Deze ruimte voor aandacht staat open voor iedereen, Vrijburger of niet, al dan niet kerkelijk.

Programma:

  • 19.45 – inloop, installeren, kopje thee, matjes en kussens aanwezig
  • 20.00 – korte inleiding en daarna aandachtsoefening (een keuze uit een aantal basisoefeningen)
  • 20.45 – thee
  • 21.00 – einde

Data: tweede en vierde dinsdag van de maand (in december afwijkend),  d.w.z. 12 en 26 september, 10 en 24 oktober, 14 en 28 november, 12 december, 9 en 23 januari, 13 en 27  februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei, 12 en 26 juni.
Tijd: 19.45 – 21.00 uur
Plaats: Vrijburg (Herman Gorterstraat 31, 1077 WE Amsterdam), bel ‘van Hillekamer’
Leiding: Joep de Valk en Annemieke van der Veen

Opgave via aandacht@vrijburg.nl, Annemieke van der Veen,
of Joep de Valk 0653 391524