Bijbelkring op dinsdagochtend

Al meer dan 25 jaar komt een groep trouwe bijbellezers maandelijks op de vierde dinsdagochtend in Vrijburg bij elkaar om onder leiding van een van de predikanten een bijbelboek te bestuderen.

Op een dinsdag vroeg onze fantastische nieuwe Bijbelkring-begeleider, Juup van Werkhoven, hoe we allemaal bij de kring waren gekomen. Sommige deelnemers bleken al indrukwekkend lang lid van deze groep te zijn. Het is een hechte groep, die toch openstaat voor nieuwe deelnemers. Dat is vermeldenswaard. De diversiteit aan bijbelervaring, ideeën en overtuigingen is groot. Een andere deelnemer meldde dat ze tijdens een jaar ziekte de bijbel van kaft tot kaft had gelezen. De groep heeft behoorlijk wat geloofsmigranten. Eén lid van de Bijbelkring zit altijd met een Nederlandse en een Griekse vertaling en dan blijkt keer op keer hoe een vertaling de interpretaties kan beïnvloeden. Ik had nog vrijwel nooit zelf de bijbel gelezen, hoewel ik de verhalen wel kende. Het is me een genoegen om te merken, dat je hier zelf iets mag vinden van wat er staat. Dat is een zeer sterk punt van Vrijburg: de tolerantie voor andere gedachten. Er wordt goed naar elkaar geluisterd, iedereen voelt zich vrij om nieuwe gezichtspunten te noemen. De verschillen tussen de begeleiders van de groep zijn ook vrij groot. De eerste begeleider was nogal uitgesproken qua opvattingen, daarnaast kon ze ruiterlijk toegeven, dat ze sommige dingen niet meteen wist. De huidige geeft de deelnemers veel ruimte, zonder de (bege)leiding van de groep uit handen te geven. Uit alles blijkt, dat Vrijburg werkelijk een vrije gemeente is, zelfs als het over de basisbegrippen gaat.

Datum 24 januari 2017
Plaats: Van Hillekamer
Tijd: 10.00-12.00 uur