Röselaers laat voorgaan

BumaVrijburgOp 23 juni 2013 heeft Sybrand Buma tijdens de dienst de overdenking gehouden aan de hand van Prediker over de politieke schreeuwerigheid. U kunt zijn overdenking als pdf dowloaden. overdenking sybrand buma

 

 

 

 

 

opstelten_001Op 9 juni 2013 heeft minister Ivo Opstelten in de serie Röselaers laat voorgaan gesproken. Zijn thema was ‘het bewaken van de religieuze tolerantie’. Zijn overdenking kunt u als pdf downloaden. toespraakopstelten9jun2013

 

 

 

 

 

 

 

Corstens1Op zondag 14 april sprak Geert Corstens een overdenking uit tijdens de kerkdienst in Vrijburg. De heer Corstens is thans president van de Hoge Raad. Daarvoor was hij hoogleraar Strafrecht. Hij heeft verschillende malen in de media kritiek geuit over de manier waarop politici omgaan met het recht en de rechtspraak. Hij staat open voor het debat over de modernisering van de rechtspraak. In het maatschappelijke klimaat van nu wordt gevraagd om steeds hogere straffen. Tegelijk groeit de behoefte van slachtoffers om met daders in contact te komen. Het strafprocesrecht biedt de laatste jaren met succes meer plaats om slachtoffers en daders met elkaar in het reine te laten komen. Geert Corstens sprak in Vrijburg over vergeving en vergelding in het Boeddhisme, het Christendom en in Afrika. Kunnen wij ook iets van andere culturen leren? Wij hopen in de loop van oktober zijn overdenking op de site te kunnen zetten.

sophie-int-veldIn de dienst van 27 januari is de overdenking door Sophie in ‘t Veld verzorgd Zij is Europarlementariër en vurig strijdster voor vrijheid van meningsuiting en homorechten in Europa. Ze zet zich in Europa in voor een strikte scheiding tussen kerk en staat. In 2011 won Sophie in ’t Veld de Irwin Prize, ook wel de ‘Secularist of the Year Award’ genoemd. In haar overdenking is In ’t Veld ingaan op haar eigen drijfveren.
U kunt haar overdenking als pdf downloaden. overdenking Sophie in ‘t Veld
U kunt ook de overdenking zoals die werd uitgesproken bekijken.

andree_van_es_1834Zondag 14 oktober heeft Andrée van Es tijdens de dienst de overdenking verzorgd. Zij is sinds 2010 wethouder van Amsterdam voor Werk, Inkomen,
Participatie en Integratie. Voordien heeft zij na haar tijd in de 2e kamer voor de PSP, later GroenLinks tal van functies in verschillende organisatie bekleed, als laatste directeur-generaal Bestuur en Konrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

 

mielivosZondag 24 juni ging Mei Li Vos samen met ds Joost Röselaers in de dienst voor. Zijwas de oprichtster van het ‘Alternatief voor Vakbond’. Daarna was ze van 2007 – 2010 lid van de Tweede Kamer namens de PVDA. Hier hield zij zich voornamelijk bezig met marktwerking, financiële markten en de flexibele arbeidsmarkt. Dit doet zij nog steeds maar nu als zelfstandige. Onlangs kwam haar boek ‘Politiek voor de leek’ uit.

 

erikjurgens_000Zondag 20 mei ging Erik Jurgens in de dienst voor. Prof. Mr. Erik Jurgens zat in de 70-er jaren in de Tweede Kamer, later in de 90-er jaren nogmaals en daarne geruime tijd in de Eerste Kamer. In de tussenliggende periode was hij o.a. voorzitter van de NOS. Sinds april 2008 is hij voorzitter van de kritische katholieke beweging de ‘Mariënburgvereniging’.

 

fotodibi4 december 2011 ging Tofik Dibi samen met Joost Röselaers voor in de dienst. Tofik Dibi (1980) is sinds 2006 Kamerlid namens GroenLinks. Aan de hand van het verhaal van de Barmhartige Samaritaan sprak Tofik Dibi over het belang van kritisch denken binnen geloof, om van daaruit terug te keren naar de kern van zowel het christendom als de islam.
In 2011 sprak Tofik Dibi de laatste “Fatwa” (decreten die een handjevol geleerden op basis van islamitische wetgeving uitvaardigen) uit, die een einde zou moeten maken aan alle fatwa’s. De “fatwa” van Tofik Dibi luidde: moslims moeten voor zichzelf gaan denken en hun geloof in vrijheid belijden. Het doel van deze “fatwa” is om zelfstandig en kritisch denken en het in twijfel trekken van autoriteit te stimuleren. Dibi wil dat moslims de islam individueel en in vrijheid kunnen beleven.

bolkestein20113 april 2011 heeft Frits Bolkestein gesproken over de noodzaak van een strikte scheiding tussen kerk en staat. Hij memoreerde aan de jaren 70/80 toen de kerken erg actief in de vredesbeweging waren en erg socialistisch georiënteerd waren. Volgens hem was dit waarschijnlijk een van de redenen dat de kerken leeg liepen. Een andere reden hiervoor was naar zijn mening, dat de kerken weinig dogmatisch meer zijn. Zo doet het CDA het niet zo goed, terwijl de kleine christelijke partijen die meer voor hun C doen, constant blijven.
Bolkestein was minister van defensie en Eurocommissaris. Hij volgde in zijn jeugd catechisatie in de remonstrantse kerk in Amsterdam, en omschrijft zichzelf thans als agnost

markouchAhmed Marcouch heeft op 14 november 2010 een overdenking over de vrije wil gehouden.
Een deel daaruit:
God heeft de mens geschapen, niet de gelovige. Geloof komt voort uit een vrije wil. Zo niet, dan is het geen geloof, maar automatisme. Dus mensen kunnen er ook voor kiezen om niét te geloven. Vrije wil ontstaat door kennis. ‘Leer!”, ‘Ikra!’, is het allereerste Koranische gebod. Het betekent: ‘denk, zoek, onderwijs’. Alleen wie de opties kent, kan kiezen. Traditionele Moslimvrouwen die het elkaar generatie na generatie opleggen binnenshuis te blijven, hebben geen vrije wil. Pas als zij de opties onderzoeken, het uitproberen om naar buiten te gaan. Daarop aandringen, gaat door voor paternalisme. Wij leven in een land dat weigert paternalistisch te zijn en er is een allochtone generatie die vraagt om paternalisme. De volledige overdenking kunt u in pdf-formaat downloaden. Gastpreek

In het voorjaar van 2010 sprak Boris van der Ham over verdraagzaamheid.