Cuba; revolucion

De jongerengroep van Vrijburg was in de zomer van 2013 in Cuba op reis. Ze verbaasden zich over de schoonheid èn het verval van het eiland, over het elan èn over de lijdzaamheid van de bevolking. Wat is er nog over van de Revolución uit 1959? Ze fotografeerden en filmden en maken er een prachtige tentoonstelling van die een inkijkje geeft in het Cuba van nu… dat nu nog bestaat; maar hoe lang nog?
Opening op zondag 2 februari na de dienst, om 11.15 in de Moddermanzaal.
Op zondagmiddag 16 maart om 16.00 uur zal in het kader van de Vrijburgmiddagen een Cubamanifestatie plaatsvinden met deskundigen en beelden van de beruchte Opera Reconstructie  uit 1969.

cuba