Filosofiekring

We behandelen het thema ‘Waarom wil ik langer leven’. Dit n.a.v. het denken van Marli Huijer en de brieven van Vaclav Havel.
Marli Huijer is de nieuwe Denker Des Vaderlands, de opvolger van René Gude die we in de afgelopen seizoenen deels als inspiratiebron van onze kring namen. Vaclav Havel is de dissident uit Tsjecho- Slowakije van voor de val van de muur, schrijver en later president van Tsjechië.
Havel gebruikte het stijlmiddel ‘brieven schrijven’ om zijn boodschap op een diepere emotionele laag te kunnen overbrengen. Veel bekende schrijvers en filosofen komen in zijn brieven voor, waaronder Levinas.
Aan het slot van de reeks schrijven we een brief in de stijl van Havel. Als afsluiting van het seizoen bezoeken we met de kring Praag, de stad van Havel.
We komen in Vrijburg bijeen op de eerste maandag van de maand. Dit zijn 7 september, 5 oktober, 2 november 2015 en 1 februari, 7 maart, 4 april en het weekend 27-29 mei 2016 met een bezoek aan Praag.
Aanmelden: Dik Mook, via mailadres mook@vrijburg.nl
Begeleiding: Pieter Jan André, Margriet Dijkmans van Gunst en Dik Mook