Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Amsterdam

De vereniging stelt zich ten doel in het vrijzinnig gedachtegoed de Protestantse Kerk in Nederland te dienen in vrijheid, verdraagzaamheid en werkelijk Christen zijn.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1.  geestelijke vorming van vrijzinnige en ondogmatische geest van hen die zich rekenen tot de vrijzinnige leden van de Protestantse Kerk in Nederland en zij die geen lid zijn van Protestantse Kerk in Nederland maar zich als vriend aangetrokken voelen tot het werk van de vereniging en die wonen in Amsterdam en omstreken.
  2. het houden van vergaderingen, cursussen en samenkomsten ter bespreking van godsdienstige, maatschappelijke en kerkelijke onderwerpen
  3. het uitgeven en verspreiden van geschriften die het doel van de vereniging bevorderen
  4. toerusting van de gemeente op diaconaal gebied en op kinderkerkwerk en jeugdwerk
  5. samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere vrijzinnige (kerk)gemeenschappen
  6. het bevorderen van godsdienstonderwijs op neutrale scholen
  7. alle wettige middelen die het doel kunnen bevorderen

Bankrekening nr NL22 ABNA 0413 791 203
Fiscaal nummer van de VVP: 25.64.725

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Amsterdam is aangesloten bij de landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. Hun activiteiten en die van andere afdelingen kunt u vinden op hun website: www.vrijzinnig.nl

De vrijzinnige protestanten in Amsterdam participeren in de Raad van Kerken Amsterdam en in de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Amsterdam.

Inhoud