Exterieur

Winter

Vrijburg in de winter

Beeldhouwwerk

  • Boven de ramen: bloemen, vruchten en insecten die de gemeenschap in de natuur uitbeelden. De meer geordende gemeenschappen worden weergegeven door een school vissen, een vlucht vogels en een groepje mensen.
  • Hoeken voorgevel: dit beeldhouwwerk verbeeldt het contact van de mens met andere wezens om samen God te vereren en te dienen (uit de remonstrantse beginselverklaring): muziek, zang, viool, het orgel, een meisje dat met een dier speelt, een vogel die opvliegt en een moeder die haar kind opheft naar de zon … vereren.
  • Verder ziet men een hamer die het ijzer smeedt, een maaier die zijn sikkel in het koren slaat, de geleerde die boven een boek en een instrument gebogen staat en een moeder die haar kind verzorgt … dienen.
  • Uit dit alles stijgt hoog in de gevel de bevrijde mens op, de handen omhoog om het licht te ontvangen.

Toren

  • Spits van koper met windwijzer in de vorm van een helm. De helm komt in de bijbel tweemaal voor, namelijk in Efeze 6:17 en Jesaja 59:17.
  • Klokken: 3 stuks in aflopende grootte. Op de grootste klok staat: “Dank aan God”.

Niels van der Giessen maakt 2 juli jl. een opname van de klokken in onze toren die hieronder te zien is: