Geschiedenis

vrijburg

In 1630 werd de eerste remonstrantse kerk geopend aan de Keizersgracht. Deze zogenaamde schuilkerk is achter de behuizing gebouwd, omdat het de remonstranten in die tijd niet vergund was aan de openbare weg te bouwen. Bij de uitbreiding van de stad in de dertiger jaren van de 20e eeuw ontstonden er plannen om tot de bouw van een nieuwe remonstrantse kerk te komen, hetgeen is gelukt, maar ook toen niet zonder gemeentelijke haken en ogen.

In een gevelsteen zijn figuren te zien die stenen voor de bouw aandragen. Die steen symboliseert de saamhorigheid van de gemeenteleden die door grote en kleine giften de bouw hebben mogelijk gemaakt.

Op dit moment is de hoofdbewoner het Vrijzinnig Centrum Vrijburg, uitgaande van de remonstrantse en de vrijzinnige protestantse gemeente te Amsterdam. Elk seizoen verzorgt Vrijburg een breed en gevarieerd programma (zie Agenda).

Het Programmaboekje, dat gratis te verkrijgen is (e-mail: info@vrijburg.nl), vertelt u er meer over.