Webhistorie

Vrijburg is uitgebreid vertegenwoordigd op het internet. Maar was dat altijd al zo? Is de site eigenlijk succesvol? En sinds wanneer bestaat de website van Vrijburg eigenlijk? Al deze vragen, en meer, worden hier beantwoord.

Aan de hand van de Internet Archive Wayback Machine is achterhaald hoe de website van Vrijburg er vroeger uitzag. Van 1999 en de jaren daarvoor zijn geen er geen pagina’s bekend (bron: Wayback Machine). Hieronder zie je een reconstructie vanaf het jaar 2000, inclusief de verantwoordelijken voor de website. In het begin werd de website geupdate door de bureau-medewerker(s). In 2004 is dit een officiële webmaster geworden. De eerste webmaster was Johan Blaauw.

Vanaf 2005 is de website van Juggs@Vrijburg geïntegreerd in de Vrijburg site met een afwijkend template in een subdomein (directory), namelijk www.vrijburg.nl/juggs. De Juggs pagina’s lijken op de Vrijburg pagina’s maar hebben een ander kleurschema en een afwijkende agenda-pagina. De agenda-pagina van Juggs is namelijk speciaal gericht op jongeren.

Tussen 2011 en 2018 is er veel veranderd aan de site. De site is omgezet van een custom CMS van Usecue naar Adobe Contribute en toen naar WordPress. In die periode groeide de site van meer dan 150 naar meer dan 2000 pagina’s. Dit kwam vooral omdat alle agenda-items en blogberichten eigen pagina’s kregen.

In 2018 is de site tijdelijk onderdeel geworden van de site van de Remonstranten. Het was toen een subsite van de landelijke Remonstranten (www.remonstranten.nl), met bijbehorende vormgeving, hosting en beheer (door Internetbureau Max). Dit heeft slechts enkele maanden geduurd.

Eind 2018 is de site weer terugverhuisd naar WideXS en is de site weer onder het beheer van Vrijburg zelf gekomen. WideXS was inmiddels overgenomen door Internedservices, wat op zijn beurt weer overgenomen was door KPN. Met deze terugverhuizing is ook de volledige historie vanaf het jaar 2000 bewaard gebleven. Helaas ging de site toen down door gebrek aan onderhoud aan de servers van WideXS. KPN kon dit probleem niet (tijdig) oplossen, waardoor we gedwongen werden de site te verhuizen naar een andere provider. Dit is TransIP geworden.

Inhoud