Peter Salentijn 22 maart – 7 mei 2015

Peter Salentijn is beeldend kunstenaar en woont en werkt in Amsterdam. De thematiek van zijn werk vindt zijn oorsprong in de natuur. Na een tijd met abstract werk bezig geweest te zijn, schildert hij de laatste jaren katten.

Zelf formuleert hij het in de catalogus bij de tweejaarlijkse expositie in het Singer-museum als volgt: “De kat is al voor langere tijd mijn inspiratiebron. In al zijn verschijningsvormen is de kat een perfect en intrigerend wezen. In mijn schilderijen probeer ik de kat als het ware te vangen in beelden, zoals een dichter zijn woorden kiest in poëzie. De schilderijen laten wisselende stemmingen zien, soms dromerig dan weer krachtig of zelfs angstaanjagend. Ik ga altijd uit van de vorm.”

Het blijft een vraag waarom we in het bijbelse Israël geen katten tegenkomen, terwijl in diezelfde tijd de kat in Egypte een mysterieuze en sacrale vorm heeft aangenomen. We kennen immers de kattenmummies.

Peter Salentijn exposeert regelmatig in diverse galeries en andere tentoonstellingsplekken.

Naast zijn beeldende beroepspraktijk geeft hij cursussen op creatief gebied aan kinderen en volwassenen