Remonstranten

De Remonstrantse Broederschap is als aparte kerk voortgekomen uit een conflict in de 17e eeuw binnen de Nederlandse calvinistische staatskerk, waarbij de remonstranten zich inzetten voor vrijheid en verdraagzaamheid. Dit is kenmerkend gebleven voor hun optreden. In de 18e en 19e eeuw trachtten zij verbindingen te leggen tussen godsdienst en de ontwikkelingen in wetenschap en moderne cultuur. Wat de emancipatie betreft kenden de remonstranten al in een zeer vroeg stadium vrouwelijke predikanten.

De ANBI gegevens van de Remonstrantse gemeente Amsterdam vindt u hier.

De Remonstrantse Broederschap heeft in 1986 als eerste kerk ter wereld de zegening van homoseksuele relaties mogelijk gemaakt.

De Remonstrantse Broederschap heeft een eigen e-mail adres:info@remonstranten.org en een eigen website: www.remonstranten.nl

De remonstranten geven het maandblad ADREM uit. U kunt hier een gratis proefnummer aanvragen of een abonnement nemen (€32,00 per jaar).

De remonstranten in Amsterdam participeren in de Raad van Kerken Amsterdam.

Inhoud