Thema-avonden voor ouders

Vijf keer zal er een thema-avond zijn o.l.v. Japke van Malde. Ouders worden uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan over thema’s rondom hun eigen vragen over religie en levensbeschouwing, geloofsopvoeding (b.v. “Hoe praat je met kinderen over God?”), of eigen ervaringen, (b.v. rondom rituelen of bidden), en wat verder op tafel komt.
Data: in 2016 maandagavonden 3 oktober en 21 november, in 2017 op 16 januari, 13 februari en 20 maart om 20.00 uur.