Mediacommissie

De mediacommissie organiseert de diverse informatiekanalen van Vrijburg intern en extern. Ze onderhoudt de website, verstuurt digitale Nieuwsbrieven, verzorgt het maandelijkse Vrijburgblad, de digitale uitzendingen van de kerkdiensten, beheert de sociale media, ontwerpt digitale flyers en verzorgt de inhoud van externe activiteiten-websites via persberichten.

Leden en vrienden die voor activiteiten in Vrijburg gebruik willen maken van media-aandacht zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen. De aanspreekpersonen zijn per mediakanaal:

Kerkdienst uitzending en wekelijkse nieuwsbrief: Martijn Roelandse
Website: Joost van der Schee
Vrijburgblad: Gigi Calkoen
Externe digitale PR: media@vrijburg.nl

Inhoud