Erik Visser (organist)

Erik Visser, organistBegin februari 2014  is het vijfentwintig jaar geleden dat Erik Visser aantrad als organist van onze kerkgemeenschap.
Al die jaren heeft hij zich vanaf het begin ingezet met liefde, passie en nauwgezetheid om de kerkdiensten luister bij te zetten.  We zijn buitengewoon dankbaar  voor zijn prachtige orgelspel (en soms pianospel!)  en voor het feit dat hij bijna geen enkele zondag heeft overgeslagen. Op Erik kun je altijd rekenen!
Om dit heugelijke feit te vieren zal er op 2 februari a.s. een bijeenkomst zijn in Vrijburg na de ochtenddienst.
Ieder is daarbij van harte welkom. Er zullen koffie, thee,  drankjes en hapjes zijn.
We willen bij deze gelegenheid Erik een cadeau aanbieden.
Ieder die een financiële bijdrage wil leveren nodigen we uit om die te storten op het bankrekeningnummer van Vrijburg, Amsterdam 8374567, o.v.v. Jubileum Erik Visser.

Erik Visser werd geboren te Amsterdam, doorliep het Gymnasium te Goes en studeerde (na een valse start in de Geneeskunde) hoofdvak orgel en bijvak klavecimbel aan het voormalig Hilversums Conservatorium bij Bernard Winsemius en Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn afstudeerrichtingen waren: de muziekgeschiedenis van de Renaissance (C. Maas) en die van Barok en Nieuwere Tijd (F. Noske).

Voor het doctoraal-examen deed hij in een scriptie verslag van zijn onderzoek (onder leiding van Jan van Biezen) naar de monumentale orgelrestauaratie in Nederland. Als bijvakken volgde hij een cursus in de Liturgiewetenschap bij prof. J. Boendermaker, en een cursus Dante en algemene Italiaanse taalbeheersing aan het Instituut voor Italiaanse taal- en letterkunde. In de jaren 1976-1987 werkte hij als assistent bij prof. dr J. Smits van Waesberghe aan diens Instituut voor Middeleeuwse Muziekwetenschap (gesloten 1988), waar hij een bijdrage leverde aan de tekstbezorging van middeleeuwse tractaten over de kerkzang van die dagen; een editie van zijn hand verscheen in 1988. Sinds 1989 is hij werkzaam als organist van Vrijburg, als docent muziek- en cultuurgeschiedenis aan de Hogeschool Schumann Akademie en, met ingang van 2008, aan de Codarts Muziektheaterakademie Rotterdam. Tussen 1990-2007 organiseerde hij voor Nationale Stichting de Nieuwe Kerk te Amsterdam de bespeling der beide zeventiende-eeuwse orgels.

Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar het kerklied en de kunst van de gemeentezang, juist ook als een samengaan van tekst en melodie. Hier blijkt de invloed van zijn voorganger Jan Boeke, aan de contacten met wie hij de waardevolste inzichten dankt waarover hij meent te beschikken. Meer algemeen is zijn interesse de receptiegeschiedenis van de klassieke muziek van het Westen. Wat hebben vroegere generaties, voor wie de beroemde dan wel heden minder beroemd gebleven werken werden geschreven, daarin gezocht en ook gevonden? De grootste bewondering wekte in hem toch Giuseppe Verdi om diens levenslange streven het menselijk tekort en verlangen in tonen te vangen.

E-mail: e.visser16@upcmail.nl