Kring Centrum

Kring Centrum is een al heel lang bestaande kring die op dit moment iedere derde dinsdagavond van de maand – met uitzondering van de maanden juli en augustus – bij elkaar komt ten huize van één van de deelnemers. De kring maakt zelf een keuze voor het boek dat gedurende een seizoen gelezen zal worden. In najaar 2016 zal dat zijn Zien is genoeg van Henk van Os. In het voorjaar staat Christus in vrijheid, een uitgave van de Remonstranten, conform het jaarthema Pleidooi voor vrijheid.
De eerste datum is op 20 september, 20.00 – 22.00 uur.
Belangstellenden voor de kring zijn van harte welkom. Zij kunnen contact opnemen Romée Lubbers,  romeelubbers@planet.nl, of met Joep de Valk,  devalk@vrijburg.nl.

.