Vrijburgmiddagen

 De kerktijden veranderen: de ochtend wordt een vrijburgmiddag

Het ligt in de aard van het vrijzinnige denken om te willen experimenteren. Vrijzinnigen zijn niet bang om vertrouwde vormen eens goed tegen het licht te houden en nieuwe uit te proberen.
Dit seizoen willen we zo’n experiment aangaan met de Vrijburgmiddagen. De afgelopen twee jaar zijn verschillende Vrijburgmiddagen georganiseerd op zondag aan het eind van de middag. Het concept was eenvoudig: twee gastsprekers spraken een column uit waarin ze elkaar aanvulden of bekritiseerden. Zo ontstond er een ‘tweespraak’ die voldoende stof bood voor een goed gesprek onder het genot van een drankje na afloop. Het geheel werd omlijst met muziek.
Omdat we merkten dat deze middagen beter bezocht werden dan de dienst die op dezelfde zondag in de ochtenduren werd gehouden, willen we de frequentie opvoeren. In principe kunt u elke derde zondag van de maand een Vrijburgmiddag verwachten, behalve als dat een feestdag is (Pasen of Pinksteren). Op deze zondagen vervalt dan de ochtenddienst! We denken dat we op deze manier meer jonge mensen kunnen interesseren om naar de kerk te komen. Daarbij willen we er nadrukkelijk op wijzen dat het gaat om een experiment voor de duur van één seizoen, van oktober tot juni. We horen graag wat u er van vindt, om na het eind van dit seizoen met elkaar te evalueren.

Data:
20 oktober Aviva Boissevain over de opera ‘Don Giovanni’ van Wolfgang Amadeus Mozart. Met muzikale medewerking van Erik Visser
17 november over Rome en de vrijzinnigheid met Peter Nissen en Simon Evers
15 december over Advent als Tussen-tijd met ds Ytje Poppinga en Martine Meijer
19 januari Matthijs Pontier over privacy op o.a. het internet
16 februari dr Christa Anbeek over het kwetsbare leven
16 maart over Cuba en de revolutie, nadere informatie volgt.
18 mei over stadsmoestuinen en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen voedsel, nadere informatie volgt.

Tijd 16.00-17.00 uur, daarna een drankje tot 18.00 uur
Plaats: Kerkzaal