Beeldhouwwerk vernieuwd

vrijburg

door Jan de Vries

Ons kerkgebouw is weer een stukje fraaier geworden. Naast het mooie interieur verdient ook de buitenkant van het gebouw uw aandacht. Passend in de stijl van het gebouw vindt u daar op een aantal plaatsen mooi beeldhouwwerk in tufsteen. Een materiaal wat veel gebruikt werd in de periode waarin de kerk werd gebouwd. In Amsterdam-Zuid zijn veel voorbeelden van tufstenen beelden.

Tufsteen is echter erg poreus en gevoelig voor weers- en milieu-invloeden. Reden waarom delen van het beeldhouwwerk aan het gebouw na ruim 70 jaar aan vervanging toe waren. Met een bijdrage van monumentenzorg is het mogelijk geworden om de eerste steen, met de jaren 1932/1933 er op, de jaren waarin de kerk gebouwd werd en de twee hoekstenen hoog in de voorgevel, deels of geheel, te vervangen. De firma Ton Mooy heeft het beeldhouwwerk opnieuw gehakt en vervangen. De beelden vertonen symbolen.

Beeldhouwwerk-oud

Beeldhouwwerk-nieuw

Voorheen en thans

 

De eerste steen verwijst bijvoorbeeld naar de saamhorigheid van de gemeente, die met grote en kleine donaties de bouw van de kerk heeft mogelijk gemaakt. Die lijn kunnen we naar nu doortrekken, want ook nu zijn het bijdragen van de gemeenteleden. Dat kan financieel zijn maar ook in de vele vormen van vrijwilligerswerk, die het samen kerk zijn, in saamhorigheid mogelijk maakt.

Het beeldhouwwerk is in de jaren 30 gemaakt door (mejuffrouw) Elizabeth Beijerman (1838-1970) dochter van de remonstrants predikant waarvan in de Mackenziekamer een mooi portret hangt. In het boekje “Een kennismaking met Vrijburg, anno 1933” wordt een uitvoerige toelichting gegeven over de betekenis van de beelden. Het boekje is voor € 2,00 verkrijgbaar bij de boekentafel. Dus bij een volgend bezoek aan Vrijburg is uw aandacht voor het beeldhouwwerk van harte aanbevolen!