0 – 100 diensten

Eenmaal per maand is er een dienst waarin de kinderen een speciaal plekje hebben.
Dan wordt er extra aandacht aan hen besteed; er is een koffer met een verrassing, een verhaal, de kinderen helpen met het luiden van de klokken, het aansteken van de kaars en het collecteren. Tijdens de preek zijn ze in hun eigen ruimte, waar geknutseld en gepraat (verteluurtje) wordt over de thema van de dienst. De 0-100 dienst is in het algemeen op de eerste zondag van de maand. Op kerstochtend spelen de kinderen een kerstspel waar elk kind spontaan en zonder voorbereiding aan mee kan doen. Met Palmpasen maken we palmpaasstokken waarmee we aan het einde van de dienst al zingend door de kerk lopen. Tijdens Pasen en Pinksteren is er geen speciale dienst voor hen, maar wel het gebruikelijke verhaal- en knutseluur, waarna voor jong en oud met Pasen een paasbrunch is en met Pinksteren een pinkster-barbecue.
Op Hemelvaartsdag is er de Hagepreek in het Beatrixpark. Alle ouders met hun kinderen zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

kerst2015a

Kerst van 0 tot 100

Op kerstmorgen staat het grote ronde podium weer klaar. En natuurlijk spelen we er met de kinderen het enige echte Vrijburg-kerstspel op. Compleet met herders, schapen, misschien een os of een ezel, engelen, Jozef, Maria en natuurlijk dat ‘héél bijzondere kind’ Jezus. Zoals elk jaar staat één persoon speciaal in de belangstelling, en ook zoals elk jaar is er een actueel accent.

Verder nodigen we graag alle ouders, grootouders en andere kerkbezoekers uit om mee te zingen. Want daarmee doen we eigenlijk allemaal mee aan het spel – en daar gaat het om! Wilt u vast met uw kinderen oefenen? Klik dan hier.

Kinderen die graag verkleed mee willen spelen kunnen het beste al om ongeveer kwart over tien aanwezig zijn: dan kunnen we samen jouw droompak uitzoeken!

Contactpersonen:
Japke van Malde, tel. 071 5142807 of e-mail japkevanmalde@gmail.com
Annemieke van der Veen, e-mail kinderkerk@vrijburg.nl