Nieuwsbrief 2015

Nieuwsbrief nr. 56

Vrijburg logo

Deze week in de Nieuwsbrief

Kerstavond 22 uur
Ook dit jaar vindt weer een sfeervolle kerstavonddienst plaats in Vrijburg. Voorafgaand aan de dienst, vanaf 21.30 uur, zingt de cantorij bekende en minder bekende kerstliederen. U bent van harte uitgenodigd om mee te zingen! Om 22.00 uur begint de kerstavonddienst waarin het bekende kerstverhaal zal klinken. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van warme gluhwein. Voorganger is ds. Jessa van der Vaart.

sterren2

Kerstochtend 10.30 uur, Kerstviering voor kinderen en volwassenen
Op Kerstmorgen spelen we in Vrijburg een kerstspel, waaraan alle kinderen (van 0 tot 100) mee kunnen doen. We volgen een ster, maar welke is dan het beste? Daar spelen we over.
Tekst leren is niet nodig: spring erin en speel en zing mee! Voor iedereen is er verkleedkleding. Kinderen die mee willen doen moeten om 10.15 uur aanwezig zijn. Dan kunnen we samen de goede verkleedkleren uitzoeken. De liedjes zingen we met iedereen samen. Kinderen en ouders die alvast in de stemming willen komen, kunnen kinderkerk@vrijburg.nl mailen voor de liedjes.
Voor de volwassenen is na het kerstspel nog een overdenking over het thema, terwijl de kinderen sterren gaan maken. Voorgangers zijn ds. Joep de Valk en Dik Mook.
Na de viering koffie, thee, limonade en iets feestelijks.

kerstballen

Mediacommissie Vrijburg

Nieuwsbrief nr. 55

is te vinden onder http://us5.campaign-archive1.com/?u=f177a264847d7820ba11a4aa3&id=e7dc01c4b8&e=aa182ede34

 

Nieuwsbrief nr. 54

header.png

image002

Zondag 22 november 10.30 uur Herdenking van de overledenen

 Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze doden. Gedenken wil zeggen: wij vergeten jullie niet. En met dichter Rainer Maria Rilke zeggen wij erbij: er is Een die het vallen opvangt, oneindig teder.
de bijeenkomst is voor Vrijburgers, en zeker ook voor hen die weinig (meer) met kerk hebben. Iedereen kan bij binnenkomst namen van verloren dierbaren opgeven, opdat die later als onderdeel van de samenkomst door het koor gezongen worden in een prachtige uitvoering.
Voorafgaand aan het zingen worden de namen van de dit jaar overleden gemeenteleden genoemd en kaarsen aangestoken. Hierna bent u uitgenodigd om ook zelf een kaars voor uw dierbare aan te steken.. Een bijeenkomst vol ritueel, stilte, gesproken woorden, zang en muziek.
De zangstukken worden uitgevoerd door Vieux Temps o.l.v. Martine des Tombe. Voorgangers in deze dienst zijn ds. Jessa van der Vaart en ds. Joep de Valk.
Na de dienst kunt u napraten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers.

Mediacommissie Vrijburg

Nieuwsbrief nr. 53

Vrijburg logo

Logo Vrijburg laat voorgaan

Marianne van Praag

Zondag 1 november 10.30 uur Vrijburg laat voorgaan: Marianne van Praag

Deze zondag is rabbijn Marianne van Praag te gast in Vrijburg. Gastheer is ds. Joep de Valk. Marianne van Praag is een van de weinige vrouwelijke rabbijnen. Zij heeft op latere leeftijd de keuze gemaakt voor deze roeping. Marianne is nu verbonden aan de Liberale Joodse Gemeente in Den Haag.
Joodse mystiek, op mystieke wijze de verhalen uit de Joodse bijbel lezen, het Oude Testament, dat is Marianne’s gids en leidraad in haar werk. De Joodse levensinstelling wordt gedreven door hoe je handelt: door zijn handelen laat de mens zich kennen. Maar ook: door het doen zelf wordt je bewust van de betekenis. Dat kruispunt van het horizontale doen en het verticale bewustzijn, tussen het aardse en het hemelse, dat raakpunt is voor Marianne het nulpunt, het begin van de ommekeer (tesjoeva). Bekering in christelijke taal. Een ommekeer waar je een gids voor nodig hebt.

PS Dit is ook een 0-100 dienst; voor ieder wat wils!

0-100 koffer

Mediacommissie Vrijburg

Nieuwsbrief nr. 52

Vrijburg logo

lennep

vrijburg gebouw

 

 

 

 

 

Zondag 25 oktober 10.30 uur dienst en lunch met onze Duitse partnergemeente Lennep.
Aanstaande zondag zullen 20 gasten uit onze Duitse partnergemeente Lennep in de dienst aanwezig zijn. Voorganger is Tom Mikkers, algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap en het thema is ‘Het duivelse kwaad’.
Na afloop is er een lunch waar iedereen hartelijk welkom is en waar nader kennis gemaakt kan worden met deze leden van onze partnergemeente. Anita Brouwer en Gon Homburg verzorgen de lunch en horen graag even wie een hapje mee-eet via anita@mulgroep.nl, 0651 781811 of gon.homburg@me.com, 020 6767982

Mediacommissie Vrijburg

Nieuwsbrief nr. 51

header.png

Zondag 18 oktober 10.30 uur. Experimentele viering op Marathonzondag 

En waarom ook niet? Vorig jaar trotseerden 30 kerkgangers het Marathon-ongemak en vonden uit dat Vrijburg redelijk goed bereikbaar was. Per auto goed, maar dan wel via de Ring – afslag RAI. Te voet of per fiets is het mogelijk om bij doorgangspunten over te steken. Er zijn verkeersregelaars aanwezig, maar reken op enige vertraging.

Een kleiner aantal mensen in de kerk is een goede gelegenheid om een nieuwe liturgie te proberen: een zaalinrichting die gemeente-zijn uitdrukt, eigentijds taalgebruik, ruimte voor reactie en poetische liederen met voorzang. Het verhaal over de bijbelse Ruth staat centraal. Over social fatsoen en wat God daarmee van doen heeft. We lezen het uit Het verhaal gaat, van Nico ter Linden.

Kortom mooi en gastvrij, met ruimte voor ieders eigen beleving. Uw voorganger is Joep de Valk, en hij verheugt zich op deze mooie kans.

ruth

Mediacommissie Vrijburg

Nieuwsbrief nr. 50

header.png

Zondag 13 september 10.30 uur. Startzondag voor 0 tot 100 jarigen

Voorgangers zijn ds. Joep de Valk, ds. Jessa van der Vaart en Dik Mook. In het begin met de kinderen erbij en natuurlijk de koffer, een pakkend beeldverhaal, de kaars en de collecte én een eigen activiteit voor de kinderen. Voor de volwassenen bijbellezingen, een overdenking, en wat er allemaal bij een mooie viering hoort.
Het verhaal over de bijbelse Ruth staat centraal. (Ook bij de tentoonstelling, zie hieronder). Actueel: een mens die wegtrekt uit haar eigen land, om zich als vreemdeling elders een bestaan op te bouwen. Wat heeft zij ons te leren? Kan een vreemdeling ons als gids de weg wijzen?
De cantorij verfraait de viering. Koffie en thee na afloop, in de tentoonstellingsruimte. Van harte welkom!

team

Opening tentoonstelling “Schilderijen rond het boek Ruth” om 12 uur 

Kunstenares Corja Bekius is pastoraal theoloog. Rond haar zestigste levensjaar begon zij met schilderen. Haar werk kenmerkt zich door krachtige vormen en stevig kleurgebruik. Zij is in haar werk op zoek naar een spirituele expressie van bijbelverhalen en levensverhalen. Een liedtekst kan een schilderij oproepen, maar een schilderij kan ook een gedicht of een lied wekken. Zo ook gebeurde dit bij het bijbelboek Ruth.

Mediacommissie Vrijburg

Nieuwsbrief nr. 49

header.png

waddinxveenvrijburg gebouw

 

 

 

 

Zondag 30 augustus 10.30 uur. Wonderen zien
Zustergemeente Waddinxveen te gast in Vrijburg
Vrijburg heeft wel 78 zustergemeenten in Nederland. Één van die 78 komt op de laatste zondag van augustus bij ons op bezoek. Ieder jaar trekken de Waddinxveense remonstranten vanuit hun prachtig lichte kerkje langs de Gouwe naar een zustergemeente om het begin van het kerkelijk seizoen te vieren. Dit jaar naar Vrijburg.
Prachtig om ons op 30 augustus de verbroederen en verzusteren met de 30 gasten. In de gezamenlijke dienst met een hoopvol thema en brood en wijn.
Daarna koffie en een gezamenlijke lunch in de Moddermanzaal. U bent van harte welkom. Voorganger is ds Joep de Valk.

Zondag 6 september 14.30 uur. Gezamelijke dienst van alle PKA gemeenten 
Alle PKA gemeenten van Amsterdam vieren een gezamenlijke dienst in de Nieuwe kerk. Daarom is er die dag geen dienst in Vrijburg.

Zondag 13 september 10.30 uur. Startzondag in Vrijburg
Voorgangers Jessa van der Vaart, Joep de Valk en Dik Mook. 0-100 dienst.

Mediacommissie Vrijburg

Nieuwsbrief nr. 48

header.png

Deze week in de Nieuwsbrief een vooruitblik op de aanstaande zomerperiode

zon

Donderdag 2 juli 20.00 uur Algemene Ledenvergadering
Besproken worden depanneer voor het komende seizoen en afsluiting van een positief jaar, financieel en qua gemeente.

Zondag 5 juli 10.30 uur. Vergeefsheid en toch hoop
Op reis gaan, iets ondernemen hoort bij de zomer. Stilte en eenzaamheid is de andere kant van de zomermedaille. Een gevoel van vergeefsheid kan je overvallen. Zo ook in sommige bijbelverhalen. Toch is er hoop, geput uit de overtuiging dat iets zinvol is. Vaclav Havel de Tjechische dichter/president, helpt ons daarbij.
In hoop zijn wij allen gelijk. Dat vieren wij met delen van brood en wijn, een goede start van de zomer. Voorganger is ds Joep de Valk. Na de viering koffie en thee.

Zondag 30 augustus 10.30 uur. Bezoek van zustergemeente Waddinxveen
Ieder jaar trekken de Waddinxveense remonstranten vanuit hun prachtig lichte kerkje langs de Gouwe naar een zustergemeente om het begin van het kerkelijk seizoen te vieren. Dit jaar naar Vrijburg. Inclusief verbroederings/verzusteringsmaal, tijdens en na de dienst.

Zondag 6 september 14.30 uur. Gezamelijke dienst van alle PKA gemeenten 
Alle PKA gemeenten van Amsterdam vieren een gezamenlijke dienst in de Nieuwe kerk. Daarom is er die dag geen dienst in Vrijburg.

Zondag 13 september 10.30 uur. Startzondag in Vrijburg
Voorgangers Jessa van der Vaart, Joep de Valk en Dik Mook. 0-100 dienst.

zomer

 

Mediacommissie Vrijburg

Nieuwsbrief nr. 47

Vrijburg logo

 

pinksterduif

Zondag 24 mei 10.30 uur. Pinksteren – het feest van de Geest
Een van de belangrijkste feesten van het jaar. Tenslotte moeten wij het met onze geestdrift doen in dit leven. Enthousiasme voor de goede zaak. Energie om het leven voor elkaar en onszelf mooi te maken. Inzicht in wat goed is en wat niet.

Gods Geest
die al wat mensen verdeelt te boven gaat
en hen bezielt tot wat heilig is en goed.

Dit vertrouwen op Gods Geest vieren wij op 24 mei, met onze eigen cantorij. Een enthousiast begin van een beter jaargetijde. De eerste dag van de rest van uw leven.

barbecue

Vervolg van het feest van de geest – Pinkster-barbeque 
Na de feestelijke Pinksterviering nodigt Vrijburg u met plezier uit voor een BBQ in de kerktuin. Het begint direct na de dienst die om half twaalf is afgelopen.
Gezellig en passend, een enthousiast vuur met Pinksteren.

Graag aanmelden bij het kerkelijk bureau, per email of 020 6714277 (dinsdag en donderdag)

Mediacommissie Vrijburg

Nieuwsbrief nr. 46

Vrijburg logo

Logo Vrijburg laat voorgaan

jokehermsen

Zondag 17 mei 10.30 uur Vrijburg laat voorgaan: Joke Hermsen
Deze zondag is Joke Hermsen te gast in Vrijburg. Zij zal spreken over het vinden van het juiste evenwicht tussen Chronos en Kairos tijd, naar aanleiding van haar publicatie ‘Stil de tijd – Pleidooi voor een langzame toekomst’. Stilte en rust zijn voorwaarden voor creativiteit. Maar hoe komen we daarna weer in beweging? Het aangrijpen van het juiste moment leidt tot doorbraken in het leven.
De dienst wordt geleid door Joost Röselaers, predikant van Vrijburg tot 2013 en thans predikant van de Nederlandse kerk in Londen. Tijdens de dienst zal ook hij een overdenking uitspreken op het thema, aan de hand van Prediker 3.
Napraten na afloop met koffie of thee.

barbecue

Alvast voor in de agenda: zondag 24 mei – Pinkster-barbecue 
Na de feestelijke Pinksterviering nodigt Vrijburg u met plezier uit voor een BBQ in de kerktuin. Het begint direct na de dienst die om half twaalf is afgelopen.
Gezellig en passend, een enthousiast vuur met Pinksteren.

Graag aanmelden bij het kerkelijk bureau, per email of 020 6714277 (dinsdag en donderdag)

Mediacommissie Vrijburg

Nieuwsbrief nr. 45

header.png

De lotusbloem: uit modder komt zuiverheid

De lotusbloem: uit modder komt zuiverheid

Zondag 10 mei 10.30 uur Vertrouwen te midden van kwaad
Het christendom heeft de mond vol van Gods liefde. De mens zou daarop moeten vertrouwen. Natuurrampen en menselijk kwaad stellen de vraag of dit gevraagde vertrouwen wel reëel is.
Het thema van deze 6de zondag van Pasen wordt ingegeven door een lofpsalm (“en altijd komt het goed”) en een bijbelse oproep (“ik draag jullie op: heb elkaar lief”). Mooie woorden, maar komt het wel goed? Wij proberen een antwoord te vinden in de gedachten en daden van Simone Weil.
Voorganger is ds Joep de Valk. Deze dienst wordt prachtig opgeluisterd door de Cantorij van Vrijburg. Napraten na afloop met koffie of thee

Mediacommissie Vrijburg

Nieuwsbrief nr. 44

Vrijburg logo

Logo Vrijburg laat voorgaan

Nico Koning

Vrijburg laat filosoof Nico Koning voorgaan

 

Zondag 19 april 10.30 Vrijburg laat Voorgaan
De kunst van het vreedzaam vechten met Nico Koning en Jessa van der Vaart
‘De kunst van het vreedzaam vechten’ is de titel van het boek dat Nico Koningschreef, samen met zijn collega-filosoof Hans Achterhuis. Het is ontstaan uit hun verwondering over het feit dat niet eerder in de geschiedenis de levens van mensen zo vol zaten met conflicten, terwijl er maar heel zelden bloed uit vloeit! Nooit eerder was een beschaving zo effectief in het bewaren van vrede. Hoe hebben wij vreedzaam leren vechten in onze moderne samenleving? Uit welk verlangen komt dat voort en welke spanningen roept dat op?
Deze dienst begint om 10.30 uur. Napraten na afloop met koffie of thee.

Mediacommissie Vrijburg

Nieuwsbrief nr. 43

header.png

Het Laatste Avondmaal van Fra Angelico

Het Laatste Avondmaal op een fresco van Fra Angelico

Witte Donderdag 2 april 19.30, Avondmaalviering
Wij gedenken Jezus’ Laatste Avondmaal en de gebeurtenissen rondom zijn sterven. Het thema is het kraaien van de haan, wanneer Petrus zijn rabbi tot driemaal toe verloochend. De 40 dagentijd is bij uitstek de plaats voor de donkere kant van ons menszijn. Tenslotte is er geen opstanding zonder ten val komen. Witte Donderdag, Goede vrijdag en Pasen horen bij elkaar.
Deze dienst begint om 19.30 uur, voorganger is Joep de Valk. Bij deze dienst is er geen koffie of thee na afloop, dat is pas weer met Pasen.

Sante donne al Sepolcro

“Sante donne al Sepolcro” Abbazia Benedettina di Subiaco

Paasfeest zondag 5 april 10.30. Sta op!
Steeds weer duiken in bijbelse teksten die twee woorden op: sta op! Het gaat voortdurend om mensen die het wagen om op te staan. En we worden opstandig tegen alles wat mensen daartoe verhindert: sta op!
Maar is het leven niet ‘blinken en verzinken’, opstaan en weer ondergaan? Tegen die gedachte protesteert de bijbel. Daarom vieren wij met Pasen juist het léven.

‘Sta op! Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ‘t graf ontkomen.
De morgen is volnieuw geluid, – 
werp af uw boze dromen.’

Deze dienst begint om 10.30 uur, voorganger is Jessa van der Vaart. Napraten na afloop met iets lekkers.

Mediacommissie Vrijburg

Nieuwsbrief nr. 42

Vrijburg logo

Intocht in Jeruzalem

Zondag 29 maart 10.30, Palmpasen, 0-100 Dienst, begin van de Stille Week
Palmpasen, de kinderzondag bij uitstek, in optocht lopen en zingen is gewoon leuk. Voor volwassenen is het nog een mogelijkheid om de aanloop tot Goede Vrijdag en Pasen bewust te beleven. Een zondag om stil te staan bij vergankelijkheid. “Sic transit gloria mundi”. In deze wereld glorieus ontvangen worden is geen garantie voor blijvend succes.
Het gaat over wereldse glorie, de blijdschap die dat met zich meebrengt en de betrekkelijkheid ervan. Hoe daarmee om te gaan. En aan het eind komt de optocht van kinderen.
Deze dienst begint om 10.30 uur, voorganger is Joep de Valk, er is natuurlijk 0-100 dienst en napraten na afloop.

palmpasen

Mediacommissie Vrijburg

Nieuwsbrief nr. 41

 

Vrijburg logo

Petrus wordt door Jezus gevonden

Zondag 1 maart 10.30, 2e zondag van de 40 dagentijd – Kwijt raken en gevonden worden

40 dagen aanloop tot Pasen, hét christelijke feest van opstanding en nieuw leven. De aanloop geeft de gelegenheid tot bezinning op wat is. Bewustwording van gewoontes in consumptie en relaties. Zodat er nieuw leven kan ontstaan. De verhalen en psychologie van Petrus staan zoveel mogelijk centraal in de Vrijburgdiensten in deze 40-dagentijd.
Komende zondag is het de vriendschap tussen Petrus en Jezus. Dat zij soms elkaar kwijt raken daarin, en weer vinden gelukkig. Kwijt raken en hopelijk gevonden worden, een thema uit ons eigen leven.
Ook kinderen kunnen kwijt raken. Als zij weer gevonden worden is ieders blijdschap groter dan groot. Daar gaat de 0-100 dienst over, inclusief koffer en verhaal.
Deze dienst begint om 10.30 uur, voorganger is Joep de Valk, napraten na afloop.

Mediacommissie Vrijburg

 

Nieuwsbrief nr. 40

header.png

Logo Vrijburg laat voorgaan

Cecile de Quay met bewoner

Cecile de Quay met bewoner

Zondag 15 februari 10.30 Vrijburg laat voorgaan 
Ieder mens een beeld van God.

Elke derde zondag van de maand voert een niet-dominee het woord in Vrijburg. Over Levenskunst. In een gezamenlijk voorgaan met de dominee. A.s. zondag ontsluit Cecile de Quay voor ons de spiritualiteit van L’Arche, een AWBZ instelling in Gouda waarin begeleiders en mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk hun leven delen. Omdat mensen veel van elkaar kunnen ontvangen en aan elkaar kunnen geven. In L’Arche (de Ark) is dat wederzijds, huisgenoten onder elkaar.

Cécile is vanuit haar geloof betrokken bij de Ark-gemeenschap in Gouda. “Samen leven met mensen met een beperking, samen elkaar het leven geven, niet in afhankelijkheid, maar in betrokkenheid op elkaar. Want ieder heeft de ander wat te geven: zijn of haar uniciteit, ieder is een beeld van God”

Deze dienst begint om 10.30 uur, de voorganger is Joep de Valk, napraten na afloop.

Mediacommissie Vrijburg

Nieuwsbrief nr. 39

header.png

Logo Vrijburg laat voorgaan

pietervanos

Zondag 18 januari 10.30 Vrijburg laat voorgaan Krimpen zonder kramp
Elke derde zondag van de maand voert een niet-dominee het woord in Vrijburg. Over Levenskunst. In een gezamenlijk voorgaan met de dominee. Op 18 januari is dat Pieter van Os, redacteur van NRC/Handelsblad, eerst politiek, daarna cultuur, nu correspondent te Warschau. Pieter en vader Henk zijn bekend van de artikelenreeks Vader en zoon krijgen de geest. Het gaat nu over krimpen zonder kramp. Uitgangspunt is de schijnbaar onoverkomelijke krimp bij zowel de geschreven pers als bij de kerken. Hoe gaan we met krimp om? Hoe ver ga je met aanpassen? Wat blijft er van je over?
Deze dienst begint om 10.30 uur, de voorganger is Joep de Valk, napraten na afloop.

Gelukkig nieuwjaar!   Mediacommissie Vrijburg