20 oktober: diner pensant met Denise Harleman

door Joost Röselaers

Over armoede, bestaanszekerheid en het instellen van een basisinkomen

Op donderdag 20 oktober is er een Diner Pensant in Vrijburg met Denise Harleman. Zij is
de oprichter van Collectief Kapitaal, een beweging die streeft naar een samenleving waarin iedereen garantie heeft op bestaanszekerheid. Collectief Kapitaal voert actie door in verschillende steden een aantal huishoudens gedurende een jaar onvoorwaardelijk en substantieel te ondersteunen. Ondertussen bevragen zij elkaar over ervaringen, belevenissen en nieuwe ideeën. En dat gaan wij ook doen tijdens dit diner. Welke waarde hechten wij aan geld? Hoe zorgen wij voor bestaansrecht voor alle burgers in onze stad? Allen van harte welkom om mee te doen!

Het diner is van 18.30 tot 21.00 uur. Kosten: 20 euro

Aanmelden kan via margrietdvg@gmail.com

 

gepubliceerd op 27 september 2022Alle nieuws-items