Boekpresentatie Predikanten in de frontlinie

door webmaster

Het boek Predikanten in de frontlinie gaat over Nederlandse predikanten die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen werden gezet als gevolg van hun verzet. Dat verzet had allerlei vormen, van een gesprek op huisbezoek en jodenhulp tot gewapend verzet.

In gevangenis en kamp behielden predikanten veelal hun bijzondere positie. Zij bleven zielzorger, en vaak – zij het clandestien – ook voorganger. In totaal zijn bijna veertig predikanten in Duitse hechtenis omgebracht. In dit boek wordt de consequentie van het verzet voor elk van hen beschreven.

Auteur Jan Ridderbos geeft een toelichting bij het boek. Andere sprekers gaan hier nader op in, waaronder Paulien Broekema, verslaggever voor het NOS-journaal en auteur van verscheidene boeken over de Tweede Wereldoorlog. Zij spreekt over ‘Verklikker in de kerkbank’.

Dominee en koster Keizersgrachtkerk gefusilleerd

Er worden bloemen gelegd bij het gedenkteken in de Keizersgrachtkerk voor dominee T. Ferwerda en koster S. van der Baan, die daar in september 1944 wegens wapenvondsten in het kerkenraadsgebouw door de Duitsers werden gefusilleerd.

Het boek Predikanten in de frontlinie is een initiatief van het Archief- en Documentatiecentrum Kampen, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de VU en de Keizersgrachtkerkgemeente in Amsterdam.

Waar: Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566
Wanneer: Donderdag 9 april, 14.00 uur

gepubliceerd op 31 maart 2015Alle nieuws-items