Uit het bestuur

door Bestuur Vrijburg

Het AB sprak uitgebreid met Silvio Roduner, namens de Remonstranten verantwoordelijk voor vernieuwing. Hij vertelde over andere gemeentes in Nederland, sommigen succesvol. Velen gering van omvang maar enthousiast. We zouden meer moeten samenwerken. Dingen die goed gaan exporteren naar andere gemeentes en ideeën met elkaar delen. Vrijburg vertelde hem hoe het hier gaat en samen keken we wat we van elkaar kunnen leren en uitwisselen. Verder sprak het AB over de commissie die nadenkt over de liturgie en kijkt naar nieuwe vormen rondom de dienst. De inrichting van het podium kwam ter sprake. Het AB onderschreef het mandaat van deze commissie. Zij gebruikt dit mandaat graag om hier heel serieus en alles-overwegend handen en voeten aan te geven. Ook spraken we over de test met het projecteren van de liturgie op de beamer waardoor gedrukte ordes van dienst niet meer nodig zouden zijn. Deze test levert voorlopig niks op; het is veel te veel extra werk en techniek, we hebben niet genoeg mensen die dat allemaal kunnen verzorgen. Als laatste

kwam de vraag van Kaiyi Min aan de orde om de cantorij te vernieuwen/verjongen. We hopen daarmee te kunnen helpen maar roepen vooral u allen op om mee te komen zingen onder de bezielde en zeer kundige leiding van Kaiyi. U heeft in Vrijburg zomaar de kans om van haar professionele muzikale talent gebruik te maken!

gepubliceerd op 10 april 2023Alle nieuws-items