Van de predikanten

door Japke van Malde

In de startdienst in september hebben we een vernieuwde liturgie in gebruik genomen; het zijn maar een paar kleine aanpassingen vergeleken bij de liturgie die we vorig jaar gebruikten. Na de zegen is er een gezongen ‘amen’. Voor sommigen is dat een oude wens, voor anderen is het even wennen. Net als de acclamatie bij de voorbeden, die soms alleen aan het einde en soms tussen de strofen door klinkt. We hebben ervoor gekozen om elke week dezelfde acclamatie te zingen, zodat het langzamerhand zó bekend is, dat iedereen die met ogen dicht mee kan zingen. Dan wordt het niet meer als onderbreking ervaren en past het in het meditatieve karakter van het gebed.
Joost Röselaers en Joep de Valk gaan dit jaar een paar keer een ‘diner pensant’ organiseren, voor de dertigers uit hun eigen kringen. Het zijn diners waarbij een spreker wordt uitgenodigd om een onderwerp in te leiden en tijdens de maaltijd wordt daarover van gedachten gewisseld met de disgenoten.
Iets nieuws is het Festival of Lessons and Carols, op 15 december tussen 2 en 4 uur. Dit samenzijn, en samen zingen, wordt georganiseerd door Joost Röselaers, Joan de Roos en Conna Wardenaar. We gaan met elkaar Christmas carols zingen, iedereen kan meedoen, Vrijburgers en buurtbewoners, een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De cantorij verleent daaraan medewerking.
Ook bent u van harte welkom bij de traditionele adventslunch op donderdag 13 december om 12 uur. Liesbeth Baars zal daarbij de overweging verzorgen.

gepubliceerd op 22 oktober 2018Alle nieuws-items