Kerstbundel 2014 vanaf 2 november verkrijgbaar op de boekentafel

door webmaster

Een soort familiealbum van Jezus. Zo kun je de nieuwe Kerstbundel van de VVP omschrijven die als titel ‘Van je familie moet je het hebben’ draagt.
In de jaarlijkse bundel laten verschillende vrijzinnige voorgangers hun gedachten gaan over de familie van Jezus. Erik Jan Tillema zoomt in op de familielijn van Jezus die wordt opgesomd in Mattëus 1. Alke Liebich schrijft over Jozef, ‘de eerste dwaze vader’. Een man die op de achtergrond staat, een man die zijn dromen durft te volgen. Over de vrouwelijke voorouders van Jezus schrijft Foekje Dijk en onze eigen Annemieke van der Veen heeft het over het kiezen voor een familie. Corrie Jacobs voerde de redactie over de Kerstbundel en concludeert in het laatste artikel dat we eigenlijk maar weinig weten van die heilige familie.
Naast artikelen bevat de geïllustreerde bundel ook gedichten. Zo brengen tekst, poëzie en beeld de lezer in vrijzinnige kerstsferen. De bundel is niet alleen bedoeld voor leden van de VVP, maar voor iedereen die zich op een vrijzinnige manier wil laten inspireren.
De prijs bedraagt € 4,00

gepubliceerd op 24 oktober 2014Alle nieuws-items