Zondag 30 januari a.s. : Intrededienst van Mpho Tutu van Furth

door Joost Röselaers

(English below)
Zondag a.s. om 10.30 uur wordt Mpho Tutu van Furth bevestigd als predikant van Vrijburg. Mpho Tutu is Anglicaans priester. Samen met haar vader Desmond Tutu schreef zij boeken over vergeving. Na haar huwelijk met een vrouw verhuisde zij naar Amstelveen. Mpho Tutu is een actief voorvechter van solidariteit en gelijkheid voor iedereen.

Joost Röselaers leidt de intrede, Mpho Tutu spreekt de overdenking uit en sopraan Kaiyi Min zorgt voor muzikale begeleiding.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in de kerk. Aanmelden is verplicht via https://www.vrijburg.nl/evenementen/kerkdienst-380/

De dienst is ook via internet te volgen: https://www.vrijburg.nl/kerk-tv/

Via www.vrijburg.nl kunt u vanaf februari ook de activiteiten terugvinden die Mpho Tutu vanuit Vrijburg gaat ontwikkelen: een wekelijkse Bijbelstudie, Evensongs, een serie podcasts over vergeving.

Het predikantenteam van Vrijburg:


Foto’s: Marjolein van Panhuys


This Sunday at 10.30 am Mpho Tutu van Furth will be confirmed as pastor of Vrijburg. Mpho Tutu is an Anglican priest. She wrote books about forgiveness with her father Desmond Tutu. After her marriage to a woman, she moved to Amstelveen. Mpho Tutu is an active champion of solidarity and equality for all.

Joost Röselaers leads the service, Mpho Tutu preaches and soprano Kaiyi Min provides musical accompaniment.

There is a limited number of places available in the church. Registration is required via https://www.vrijburg.nl/evenementen/kerkdienst-380/

The service can also be followed via the internet: https://www.vrijburg.nl/kerk-tv/

From February you can also find the activities that Mpho Tutu will develop from Vrijburg via www.vrijburg.nl: a weekly Bible study, Evensongs, a series of podcasts about forgiveness.

gepubliceerd op 25 januari 2022Alle nieuws-items