Paasviering in Vrijburg

door webmaster

‘Laten wij mensen zijn. En laten wij begrijpen wat de liefde is, en onthouden dat de liefde alles is. Of toch: bijna alles.’

Bij het herdenken van een terroristische aanslag in Belgie werd in een televisie programma nabesproken over de dramatische gebeurtenissen, die een jaar daarvoor hadden plaatsgevonden. Aan het slot van de uitzending kreeg de Belgische schrijfster Griet op de Beeck het woord. Haar beschouwingen maakten grote indruk. Wat zij daarin beschrijft komt overeen met wat er met Pasen gebeurt. De liefde is alles, en is sterker dan de dood.

Op paasmorgen vieren wij deze liefde in Vrijburg. De Cantorij zingt vierstemmig mee in deze dienst die wordt geleid door ds. Joost Röselaers.

Voor de kinderen is er een parallel programma. Tijdens de overdenking gaan ze naar hun eigen ruimtes. Daar is, aangepast aan hun leeftijd, ruimte voor het paasverhaal, en om iets te maken of te doen. De kinderen gaan daarna terug naar de kerk om te helpen bij de collecte.

U bent allen van harte welkom!
Like A.s. zondag Paasviering in Vrijburg: De liefde is alles, en is sterker dan de dood – Nieuwsbrief #106 on Facebook

gepubliceerd op 29 maart 2018Alle nieuws-items