Zondag 15 juli 10:30 uur: doopdienst met als thema “Het ongewisse vol vertrouwen tegemoet treden”

door webmaster

Zondag wordt Christian Domingo Appel gedoopt in Vrijburg. Christian is de zoon van Roos Appel, kleinzoon van Christa Anbeek, en de broer van Jozeph (die vijf jaar geleden in Vrijburg gedoopt werd). U bent allen zeer welkom om dit heuglijke gebeuren mee te vieren! Joost Röselaers leidt de dienst. Wij lezen het verhaal van Jezus die over het water liep. Dit verhaal gaat ten diepste over vertrouwen. Het vertrouwen om een eigen weg te gaan, op eigen benen te durven staan, en om het ongewisse tegemoet te durven treden.

De dienst wordt geleid door Joost Röselaers.

gepubliceerd op 13 juli 2018



Alle nieuws-items