Even voorstellen…

door Lodewieke Groeneveld

Met genoegen kan ik jullie berichten dat ik de nieuwe jongerenwerker van Vrijburg ben! Al flink wat jaren geleden kwam ik aanwaaien in Vrijburg. Ik zocht een gemeente die de vrijheid neemt om de limieten van ons denken, doen en voelen te onderzoeken. Waar zowel individualiteit geleefd kan worden, als het gemeenschapsdenken; mijn ideaal.

De Franse filosoof Ricoeur zou dit een van de functies van een ethische gemeenschap noemen; het zoeken naar collectieve doelen waar de zingeving in de samenleving verloren lijkt te zijn, en tegelijkertijd de singulariteit van een ieder de ruimte geven. Een individualiteit die ingaat tegen een kapitalistische marktwerking die juist een grotere afzetmarkt wil creëren door de grenzen tussen mensen te vervagen.

Dit geeft al een aanwijzing voor wie ik ben en wat ik kom doen: twaalf uur in de week zal ik de Kelderavonden begeleiden en bijwonen. Ik heb zelf een filosofische, maar tegelijkertijd een erg praktisch mensgerichte insteek. Dit blijkt ook uit mijn promotieonderzoek dat ik, na het afronden van mijn predikantenopleiding, uitvoer aan de VU Amsterdam en IPT Montpellier. Daarin analyseer ik de ethische consequenties van de visie op de mens bij ethische gemeenschappen aan de hand van de concepten van de feilbare mens van Ricoeur, en de techmens van Haraway, een Amerikaanse feministische sociologe.  

De Kelder raakt me: een plek die gegeven is om jongeren tot verantwoordelijke, leuke volwassenen te laten opgroeien. Daarvoor is het belangrijk dat het een veilige plek is voor alle leeftijden, zodat we kunnen genieten van elkaar, mogen kijken naar wat de wereld verder te bieden heeft en waar een ieder zich bij zou willen aansluiten. Ik kijk ernaar uit om iedereen in de Kelder te leren kennen en bij te dragen aan een mooi Vrijburg!

Lodewieke Groeneveld

gepubliceerd op 15 december 2019Alle nieuws-items