Wakes bij het justitieel complex op Schiphol

door webmaster

Naast de ingang van de Schipholtunnel staat een gevangenis die eind 2012 in gebruik is genomen om zo’n 800 mensen die niet in Nederland mogen (ver)blijven op te kunnen sluiten. Mensen die niet over de juiste papieren beschikken.

Gelukkig staat het peperdure gebouw nu grotendeels leeg. Maar er zitten toch nog enkele tientallen mensen als asielzoeker en onder de artikelen 6 en 59 van de vreemdelingenwet gevangen. Het opsluiten van deze mensen, die niets misdaan hebben, roept grote vragen op.

Op Aswoensdag, 18 februari, begint om 14.00 uur een serie wakes bij deze gevangenis: het Justitieel Complex Schiphol. Het past om juist in de lijdenstijd voor Pasen stil te staan bij wat er in deze gevangenis met mensen gebeurt. Het is een teken van solidariteit aan de grensgevangenen.

De wakes op de zondagmiddag worden verzorgd door verschillende geloofsgemeenschappen, die elk vanuit hun eigen gedachtengoed de wake vormgeven.

gepubliceerd op 17 februari 2015Alle nieuws-items