Kindertaken in de kerk

door Japke van Malde

Elke maand is er een 0–100 dienst, dan komen ouders en hun kinderen samen naar de kerk.

De kinderen hebben een paar belangrijke taken:
Vóór de dienst begint en nog een keer helemaal aan het begin van de dienst, worden de klokken geluid en als er kinderen zijn, mogen zij dat doen. U weet vast niet hoe dat eruitziet, maar hier ziet u Quirine en Esther aan de touwen hangen, zo gaat dat dus. Het is een mooi idee dat iedereen buiten en in de kerk de klokken horen.

Een andere taak is het aansteken van de paaskaars, wat de kinderen dan met een hulpkaarsje doen. Het is een nauwkeurig karweitje, op een plechtig moment: iedereen kijkt naar het kind dat de kaars aansteekt en iedereen is even helemaal stil. Op de foto ziet u Sophie met haar grootmoeder de kaars aansteken.

Na de stilte zingen we het lichtlied: steek je licht aan!

En niet veel later mogen de kinderen naar het podium komen om met dominee Japke te praten, en daarna gaan ze onder begeleiding van Annemieke, Elianne en Elske (en een enkele ouder) naar hun eigen ruimte.

Iedereen zingt dan het vrolijke lied: Wie gaat er mee?!?

De foto’s zijn genomen op zondag 7 oktober, door Prosper Urban.

gepubliceerd op 22 oktober 2018Alle nieuws-items