Praktische vrijwilligers gezocht

door Mariette Hamaker

Op zondagmorgen zijn er een aantal taken die door vrijwilligers worden uitgevoerd. Twee kosters maken al vroeg de deuren open, ze doen de lichten aan. Tijdens de dienst zorgen ze voor het geluid en voor het beeld, zodat er via internet thuis de dienst gevolgd kan worden. En ten slotte sluiten ze de kerk ook weer af. Er is de commissie van ontvangst, die de kerkgangers welkom heet, de liturgieën uitdeelt, de klokken luidt, tijdens de dienst collecteert en achteraf de collecte telt. De bloemendienst zorgt ervoor dat er bloemen staan die na de dienst bij iemand gebracht kunnen worden. En de koffiedienst komt al vroeg om koffie te zetten, de kopjes neer te zetten, de koffie te schenken en na de dienst ook weer voor het afwassen en opruimen te zorgen. Al deze activiteiten worden verdeeld volgens een schema, zodat iedereen van tevoren weet wanneer hij of zij aan de beurt is, ongeveer eens in de zes weken.

Daarnaast wordt het Vrijburg-blad eens in de maand op een woensdagmorgen of -middag in enveloppen gedaan, en er wordt vijf keer per jaar in de tuin gewerkt.

Voor al deze taken zijn vrijwilligers nodig. Het is gezellig, het geeft een verbondenheid, een weten erbij te horen. Als u tijd en zin heeft om mee te doen, dan kunt u zich melden via het bureau (tel. 020-6714277) of via kostervrijburg@gmail.com. Van daaruit wordt u dan in contact gebracht met de coördinatoren van de verschillende taken.

Mariette Hamaker

gepubliceerd op 14 september 2017Alle nieuws-items